Skelbimas

Pranešimas apie perkamas gyvenamąsias patalpas

2021 08 05

Perkančioji organizacija: Raseinių rajono savivaldybės administracija (kodas 288740810).
Adresas, telefonas, elektroninis paštas: V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 600, el. p. [email protected]
Informacija teikiama telefonu (8 694) 91 312.
PIRKIMO OBJEKTAS
Prekių pirkimo tipas: pirkimas.
Pirkimo pavadinimas: gyvenamosios patalpos.
Pirkimo arba pirkimo objekto apibūdinimas: būstai, esantys Raseinių mieste ir kituose rajono savivaldybės miesteliuose:
-      3 kamb. būstą (neįskaitant virtuvės) Raseinių mieste ar kaimo vietovėje ne toliau kaip 10 km iki Raseinių m. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 56 kv. m naudingo ploto, būstas turi būti su vietine šildymo sistema; 
-      3 kamb. būstą (neįskaitant virtuvės)  Raseinių r. Viduklės mstl. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 56 kv. m  naudingo ploto;
-      1 kamb. būstą (neįskaitant virtuvės) Raseinių r. sav., Girkalnio mstl. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 25 kv. m;
-      3 kamb. būstą (neįskaitant virtuvės) Raseinių r., Šiluvos mstl., arba netoli jo. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 56 kv. m naudingo ploto.
-      3 kamb. būstą (neįskaitant virtuvės) Raseinių r. sav. Ariogaloje arba 3 km. iki Ariogalos. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio nei 56 kv. m.
Techniniai, ekonominiai duomenys: 
- būstas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, geros techninės būklės (neperkami būstai kurie yra avariniuose pastatuose), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms, būstas turi būti su komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, vietinis šildymas), įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai.
- Būstai perkami kartu su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, būsto (buto) kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį.
- Būstas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas. Įsigyti ar renovuoti būstai už kreditavimo įstaigų kreditus ir turi būti baigti išsimokėti. 
- Būstai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus. Pardavėjas turi pateikti būsto energinio naudingumo sertifikatą. Pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės būstams.
Neperkami būstai: būstai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušu, vonia); įsigyti ar renovuoti  už kreditavimo įstaigų kreditus ir nebaigti išsimokėti; centralizuotu šildymu, pastatomais bet kokio tipo elektriniais prietaisais, (elektriniais/tepaliniais radiatoriais, elektriniais šildytuvais, kondicionieriais ir pan.); įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti būstai, poilsiui skirtos patalpos; kurių patalpų išdėstymas nesutampa su būsto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis; avarinės būklės pastatuose. Platesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose, kuriuos kartu su paraiška galima rasti puslapyje www.raseiniai.lt arba atvykus į 108 kab. V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai.
Dokumentų pristatymo vieta: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, 108 kab., V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai arba paštu adresu:  Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5, LT 60150 Raseiniai; Būsto pirkimo komisijai, būstams Raseinių mieste ir kt. savivaldybės miesteliuose.
PIRKIMO PROCEDŪROS
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymo vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus, pasiūlymo kainą, būsto kokybę, savybes ir dislokacijos vietą.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: gauti iki 2021-08-30 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.
Paraiškų priėmimo ir konkurso dokumentų pateikimas: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, 108 kab., V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, darbo dienomis (pirmadieniais-ketvirtadieniais) nuo 8 - 17 val., (penktadieniais) nuo 8 - 15.15 val., pietų pertrauka nuo 12 - 12.45 val. arba paštu adresu:  Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5, LT 60150 Raseiniai; Būsto pirkimo komisijai, būstams Raseinių mieste ir kt. savivaldybės miesteliuose.
Kandidatų pateikiami dokumentai: paraiška, nekilnojamojo turto teisinės registracijos dokumentai, kiti nurodyti dokumentai.
Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats (per kurjerį) arba atsiunčia paštu iki 2021-08-30 10.00 val. adresu: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, 108 kab., V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, Būsto pirkimo komisijai, būstams Raseinių ir kt. savivaldybės miesteliuose.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, data, laikas ir vieta: 2021-08-30  11.00 val., Didžioji salė (2 aukštas), V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai.
Informacija atnaujinta 2021-08-05 13:29