Skelbimas

Pranešimas apie perkamas gyvenamąsias patalpas

2023 05 15

Perkančioji organizacija: Raseinių rajono savivaldybės administracija (kodas 288740810).
Adresas, telefonas, elektroninis paštas: V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 600, el. p. [email protected]
Informacija teikiama telefonu (8 694) 91 312.
PIRKIMO OBJEKTAS
Prekių pirkimo tipas ir pavadinimas: pirkimas - gyvenamosios patalpos.
Pirkimo arba pirkimo objekto apibūdinimas: gyvenamosios patalpos, esančios Raseinių ir Ariogalos miestuose:
              1. 1 kambario būstas (neįskaitant virtuvės), 1 aukšte;
              2. 3 kambarių būstas (neįskaitant virtuvės), 1 aukšte;
              3. 3 kambarių būstas (neįskaitant virtuvės), 1 aukšte;
              4. 3 kambarių būstas (neįskaitant virtuvės).
   Techniniai, ekonominiai duomenys: būstai turi būti neįkeisti, neperleisti, neareštuoti, be įsiskolinimų, 10 dienų iki pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo nutrauktos nuomos sutartys ir iškeldinti ir išdeklaruoti visi jose gyvenantys asmenys; būstuose turi būti įrengta šildymo sistema; būstai ir jų įranga turi atitikti teisės aktuose nustatytus sanitarinius – higieninius, priešgaisrinius ir elektrosaugos reikalavimus; turi būti įrengti visi esamų komunikacijų apskaitos prietaisai (karšto ir šalto vandens, elektros energijos); būstų kadastro duomenų byla turi atitikti esamą padėtį, būstai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre; būstų nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 60 %.            Pageidaujamos kokybinės techninės charakteristikos (privalumai): kuo aukštesnė buto energinio naudingumo klasė; būste atliktas remontas; visi gyvenamųjų patalpų langai su stiklo paketu; šarvuotos durys (įėjimo į būstą). Neperkami būstai: būstai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušu, vonia);  įsigyti ar renovuoti  už kreditavimo įstaigų kreditus ir nebaigti išsimokėti; šildomi krosnimis, pastatomais elektriniais prietaisais (elektriniais/tepaliniais radiatoriais, elektriniais šildytuvais, kondicionieriais ir pan.); įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti butai, poilsiui skirtos patalpos; mediniuose ar karkasiniuose namuose; kurių patalpų išdėstymas nesutampa su būsto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis. Būstai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais, jei tokie yra. Jeigu būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas arba būstui reikalingas remontas, jis turi būti įrengtas ar atliktas remontas, kad būstas būtų tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, iki derybų pradžios. Būstai turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu,  nutolę minimaliu atstumu nuo visuomeninio transporto sustojimo.
PIRKIMO PROCEDŪROS
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymo vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus, pasiūlymo kainą, būsto kokybę, savybes ir dislokacijos vietą.
Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.
Paraiškų priėmimo, pasiūlymų ir konkurso dokumentų pateikimas, pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats (per kurjerį) arba atsiunčia paštu iki 2023-05-29 10.00 val. adresu: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, 314 kab., V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, darbo dienomis (pirmadieniais-ketvirtadieniais) nuo 8 - 17 val., (penktadieniais) nuo 8.00 - 15.15 val., pietų pertrauka nuo 12.00 - 12.45 val. arba paštu adresu:  Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5, LT 60150 Raseiniai; Būstų pirkimo komisijai.
Kandidatų pateikiami dokumentai: paraiška; būsto, kurį siūloma parduoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopija; dokumentas su duomenimis apie būsto nusidėvėjimą iš Registrų centro (išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo); būsto kadastro duomenų bylos kopija; įgaliojimas (patvirtintas notaro), suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, jei pasiūlymą ir dokumentus teikia ne būsto savininkas; būsto energinio naudingumo sertifikato kopija; jei būstas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, data, laikas ir vieta: 2023-05-29 11.00 val., Mažoji salė (3 aukštas), V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai.
Informacija atnaujinta 2023-05-15 09:57