Skelbimas

Pranešimas apie rengiamus prekybos paskirties pastato Tiesos g.1, Raseiniai projektinius pasiūlymus

2022 05 11

1. Statinių statybvietės adresas :
Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: Tiesos g.1, Raseiniai, 7263/0007:49 Raseinių k.v..
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS (7.3.)
Statybos rūšis: NAUJA STATYBA
Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
3. Projektinių pasiūlymų rengėjas:
MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. 8 615 86 546
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Povilas Malijauskas, [email protected]  Tel. 8 615 86 546
4. Statytojas:
UAB „Elbrosta“
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.
Povilas Malijauskas, [email protected]  Tel. 8 615 86 546, Raseiniai, Vytauto Didžiojo g.2A nuo 8.00 iki 17.00 val. (2022-05-05 iki 2022-05-23) bei  Raseinių r. savivaldybės internetinėje svetainėje www. raseiniai.lt.
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2022 05 23 iki 17.00 val.
Povilas Malijauskas, [email protected]. Tel. 8 615  86 546
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
Raseiniai, Vytauto Didžiojo g.2A,  2022 05 23, 16-17 val. Viešas susirinkimas papildomai bus pasiekiamas ZOOM platformoje
Personal Meeting ID 577 392 4134
pascode: 19XM5w
 
Informacija atnaujinta 2022-05-11 09:32