Skelbimas

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą

2024 02 15

   Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr.1079 (LRV 2022-03-09 nutarimo Nr.214 regakcija), informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio prarengto teritorijų planavimo dokumento (toliau-TPD): LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau-TPDRIS) – TVD Nr. K-VT-72-23-72
 
   Planuojama teritorija: žemės sklypas Raseinių r. sav., Raseinių m., Stonų g. 9.
   TPD pagrindas: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. įsakymas Nr.A1-1353 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo".
   TPD uždaviniai:
  1. koreguoti Raseinių miesto centrinės dalies detalųjį planą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.(5.3)A1-592 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, žemės sklype Raseinių r. sav., Raseinių m., Stonų g. 9 (unikalus Nr.7263-0007-0038)
  2. įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas;
  3. teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas.
 
TPD organizatorius: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
 
TPD iniciatorius: V.T.
TPD rengėjas: MB “Archasas“, įm. k. 304398191, Spaustuvininkų g.11, Kaunas, tel. 860081416;
TPD projekto vadovas: Giedrė Karenė, įm. k. 304398191, Spaustuvininkų g.11, Kaunas, tel. 860081416; [email protected]
       
   Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2024-02-20 iki 2024-03-05 (10 darbo dienų, vieša ekspozicija) TPDRIS www.tpdris.lt, Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje, Raseinių  miesto savivaldybės informaciniame stende (V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai), Raseinių miesto  seniūnijos (Maironio g. 38, Raseinių m.) patalpose, TPD rengėjo patalpose, Spaustuvininkų g. 11, Kaune.
   Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2024-03-05, 14.00 val., Raseinių miesto  seniūnijos (Maironio g. 38, Raseinių m.) patalpose.
   Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki 2024-03-05.
   Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Informacija atnaujinta 2024-02-19 09:06