Skelbimas

Parengti projektiniai pasiūlymai

2022 05 10

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Dviejų daugiabučių gyvenamųjų pastatų, Ateities g. 19B, Raseiniai, statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Pranešimas

Informacija atnaujinta 2022-05-16 14:36