Skelbimas

Pratęsiama projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“ finansavimo sutartis

2023 07 25

   2021 m. vasario 24 d. tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) buvo pasirašyta projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0016 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas buvo skirtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 įgyvendinamą priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.
   Projekto tikslas – likviduoti aplinką žalojančius objektus ir sutvarkyti jų teritorijas Raseinių rajono savivaldybėje. Projekto lėšomis yra/bus likviduoti bešeimininkiai pastatai ir įrenginiai, atitinkantys Projektų finansavimo sąlygų aprašo 36.1, 36.2, 36.3 punktų reikalavimus, t. y. avarinės būklės, urbanizuotoje teritorijoje arba greta jos (iki 1 km atstumu), greta krašto ar rajoninio ar magistralinio kelio (iki 3 km atstumu): du pagalbinio ūkio paskirties statiniai: sandėlis (pagalbinio ūkio, 30,86 m2, tvarkomos teritorijos plotas - 0,04 ha) ir daržinė (pagalbinio ūkio, 99,11 m2, tvarkomos teritorijos plotas - 0,04 ha) tarp Turgaus g. 20 ir Turgaus g. 22 Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.; buvusios parduotuvės pastatas (86,75 m2, tvarkomos teritorijos plotas - 0,07 ha) Molupių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.; pastatas, skirtas žolės miltų gaminimui, esantis Dubysos g., Kaulakių k., Pagojukų sen., Raseinių r.; darželio pamatai, esantys Viduklės k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. ir parduotuvės pastatas, esantis Stoties g. Aukštkelių k., Nemakščių sen.
   Projekto biudžete buvo nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 60.050,16 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 51.029,16 Eur, o 9.021,00 Eur projekto įgyvendinimui skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.
   2023 m. birželio 27 d. Administracija pateikė papildomo finansavimo prašymą, kuriuo likviduojamų bešeimininkių pastatų ar įrenginių sąrašas koreguojamas papildomai įtraukiant 1 objektą – sandėlį Blinstrubiškių k., Paliepių sen., Raseinių r. (bendras plotas 1700 m2 arba 0,17 ha). Taip pat šiuo metu svarstoma papildomai įtraukti dar vieną bešeimininkį statinį – karvides (tvarkomos teritorijos plotas – 2200 m2), esančias Žaiginio miestelyje. Numatoma keisti ir projekto biudžetą – preliminari projekto vertė –137 201,35 Eur (116 621,14 ES dalis; 20 580,21 vykdytojo lėšos). Šiuo metu vyksta finansavimo sutarties keitimo procedūros.
   Informuojame, kad jau nugriauti 6 iš 8 objektų.
   Įgyvendinus projektą bus atkurta pažeista aplinka ir jos elementai, pašalintas neigiamas poveikis supančiai aplinkai ir reali grėsmė žmonių sveikatai ir/ar gyvybei, o projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Raseinių rajono savivaldybės kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimo.
Informacija atnaujinta 2023-07-25 11:34