Skelbimas

Priimamos paraiškos ne tik daugiabučių, bet ir negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui

2021 06 14

  Nuo š. m. birželio 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacijai. Tai reiškia, kad į valstybės paramą pretenduoti gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas.
   Parama už kiekvieną sumažintą CO2 ekvivalento kilogramą
  Klimato kaitos programos lėšomis numatyta kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat  atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui, etc.
   Projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos sumos.
    Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
   Atsinaujinti turi ne tik daugiabučiai
   Pagal Ilgalaikėje renovacijos strategijoje numatytus tikslus  didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turėtų tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos pastatus. Akivaizdu, kad artimiausiu metu turėtų augti ne tik daugiabučių, bet ir negyvenamosios paskirties pastatų renovacijos tempai.
Juridinių asmenų nuosavybė Lietuvoje sudaro 16 proc. pastatų fondo ploto, kurį daugiausia sudaro pramonės, administraciniai ir prekybos objektai
   Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2021 m.  gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 2,5 mln. Eur lėšų suma.
   Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, kreipkitės į Būsto energijos taupymo agentūros specialistą Tomą Giedrį el. paštu [email protected] arba mob. tel. +370 659 67 414.
   Daugiau apie kvietimą čia.

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros informacija 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-06-14 11:37