Skelbimas

Partnerių atrankos konkursas teikti integralios pagalbos paslaugas Raseinių rajono savivaldybėje

2022 10 10

   Konkurso tikslas – integralios pagalbos paslaugų vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje.
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos, vadovaujantis Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir Projekto „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A1-1332 „Dėl projekto „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (toliau – Projektas).
   Projektas įgyvendinamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.   
   Projektų paraiškos teikiamos nuo iki 2022 m. spalio 28 d. 15.00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Raseinių rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu [email protected]
   Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus specialistė Vanda Pranckienė, tel. (8 428) 79 598, el. p. [email protected], Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 12.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.   
Informacija atnaujinta 2022-10-11 16:17