Skelbimas

Rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginis veiklos planas

2023 11 07

   Informuojame, kad rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginis veiklos planas (toliau – veiklos planas), kurio pagrindu bus formuojamas ir 2024 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas.
   Veiklos plano projekte išskirti veiklos prioritetai 2024 – 2026 m. laikotarpiui:
  1. Aktyvios pilietinės ir visuomeninės veiklos, įtraukiant gyventojus į svarbiausių sprendimų priėmimą (įskaitant Savivaldybės biudžeto formavimą), skatinimas bei savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymo gerinimas;
  2. Kelių ir gatvių, viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimo bei priežiūros gerinimas, inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų tvarkymo, apšvietimo) plėtra bei priemonių prisidedančių prie nepriklausomumo nuo elektros energijos tiekėjų skatinimas;
  3. Turizmo infrastruktūros, paslaugų ir produktų įvairovės didinimas, profesionalaus meno ir kultūrinės veiklos skatinimas bei investavimo sąlygų smulkiam (šeimos) ir vidutiniam verslui, stambiajai pramonei bei investuotojams gerinimas;
  4. Rajono sveikatos priežiūros įstaigų bazės stiprinimas, gydytojų-specialistų prieinamumo didinimas, fizinio aktyvumo skatinimas bei socialinių paslaugų spektro plėtra;
  5. Ugdymo įstaigų skaitmenizavimas, diegiant švietimo naujoves, stengiantis išlaikyti esamą švietimo tinklą bei sudarant sąlygas dalyvauti neformaliojo švietimo ugdyme.   
   Veiklos prioritetų įgyvendinimui, Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-176 buvo patvirtintas veiklos plano programų sąrašas: Valdymo tobulinimo programa Nr. 01, Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programa Nr. 02, Socialinės atskirties mažinimo programa Nr.03, Sveikos visuomenės formavimo programa Nr.04, Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa Nr.05, Kultūros paveldo išsaugojimo programa Nr. 06, Teritorijų planavimo programa Nr. 08, Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programa Nr. 09; Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10; Investicijų programa Nr. 11 ir Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa Nr. 12.
   Programų koordinatoriai parengė preliminarius programų projektus, atsižvelgiant ir planuojamus maksimalius biudžeto asignavimus, Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginį plėtros planą ir kitus planavimo dokumentus, susijusius su numatomomis įgyvendinti programomis. Yra parengtas veiklos plano projektas, su kuriuo susipažinti galite čia ».
   Šiuo metu yra vykdomos viešosios konsultacijos su gyventojais, kviečiant dalyvauti veiklos plano rengimo procese. Norėdami pateikti pastabas ar pasiūlymus, dėl priemonių įtraukimo į programas, prašome užpildyti Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių, siūlomų įtraukti į Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programas, aprašymo formą ir iki 2023 m. lapkričio 17 d. atsiųsti el. p. [email protected].
   Veiklos plano programų projektų ir gautų pasiūlymų svarstymas Nuolatinėje strateginio planavimo darbo grupėje, dalyvaujant Savivaldybės tarybos nariams, planuojamas 2023 m. lapkričio mėn.
Informacija atnaujinta 2023-11-07 16:10