Skelbimas

Renkami naujieji Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai

2021 05 04

   Jau šį penktadienį (gegužės 7 d. 14 val.) įvyks visuotinis jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų ir (ar) studentų, moksleivių savivaldų, veikiančių Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje,  susirinkimas, kurio metu, vadovaujantis  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu, išrinksime naujuosius SJRT jaunimo atstovus taryboje. Pristatome kandidatus SJTR 2021-2023 metų kadencijai:
  1. Tadas Ambrozaitis – atstovaujama organizacija - asociacija Raseinių liberalus jaunimas;
  2. Gabija Arlauskaitė – atstovaujama organizacija – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Raseinių skyrius;
  3. Agnė Armonaitė – atstovaujama organizacija – Maltos ordino pagalbos tarnybos jaunųjų maltiečių Raseinių grupė;
  4. Tautvydas Jokubauskas – atstovaujama organizacija – Ramonų kaimo bendruomenės jaunimas;
  5. Aistė Gudžiūnaitė – atstovaujama organizacija – Lietuvos moksleivių sąjungos Raseinių mokinių savivaldų informavimo centras (LMS Raseinių MSIC);
  6. Skaistė Klizaitė – atstovaujama organizacija – Jaunimas Kuriantis Lietuvą (JKL);
  7. Kamilė Stankūnaitė – atstovaujama organizacija – Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos mokinių taryba.
   Šie jaunuoliai neabejingi savo krašto jaunimo problemoms, aktyviai dalyvauja įvairiose akcijose, visuomeninėse ir pilietinėse iniciatyvose, turi puikių lyderių savybių bei nori prisidėti prie jaunimo politikos formavimo Raseinių rajone. Visiems jiems linkime sėkmės rinkimuose! Naujos sudėties Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą teiksime tvirtinti Savivaldybės tarybai jau gegužės mėnesio tarybos posėdžio metu.
 
   Naudodamasi proga, noriu padėkoti 2019-2021 metų jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovams: Dominykui Mockui, Vakarei Stanaitytei, Simonai Morkutei, Romai Vaičiulytei, Arnui Zmitrai ir Edui Vietai, be kurių entuziazmo, keliamų idėjų, pozityvo, drąsaus požiūrio ir tvirtos nuomonės niekada nebūtų nuveikta tiek, kiek pavyko nuveikti ir pasiekti jaunimo po per pastaruosius metus. Kaip jaunimo reikalų koordinatorė tariu ačiū bei linkiu visokeriopos sėkmės moksluose, studijose bei darbuose. Kad ir kaip pasisuktų Jūsų gyvenimo kelias, niekuomet nepamirškite savo krašto, jaunimo ir laiko, praleisto būnant jaunimo reikalų taryboje.  
Informacija atnaujinta 2021-05-04 16:01