Skelbimas

Skelbiama darbdavių atranka

2024 02 28

   Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką Raseinių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos (toliau – Programa) įgyvendinimui. Atrankai paraiškas gali teikti įmonės, įstaigos ir organizacijos, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo bei nustatyta tvarka įregistruoti ūkininkų ūkiai.
Pirmenybė teikiama:
  1. ne pelno siekiančioms, pirmiausia iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, Savivaldybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms;
  2. darbdaviams, kurie įsipareigoja po dalyvavimo Programoje asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį;
  3. darbdaviams, kurie įsipareigoja prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant su Programos darbų atlikimu susijusias išlaidas.
   Programos tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įtrauktiems į Užimtumo tarnybos apskaitą, ir ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui lėšų. Organizuojant darbus numatoma įdarbinti 45 bedarbius. Programa įgyvendinama iki š. m. gruodžio 31 d.
   Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Programoje, pateikia paraiškas Savivaldybės administracijai, vadovaudamiesi Raseinių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. A1-975 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A1-318 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir įgyvendinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
   Raseinių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai per 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo dienos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriui pateikia Savivaldybei priskirtų viešųjų teritorijų tvarkymui ir priežiūrai reikalingų įdarbinti asmenų poreikį (Aprašo 2 priedas).
   Darbdavių atrankos paraiškos priimamos iki š. m. kovo 18 d. 17 val. 30 min. imtinai. Paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti 8 686  03 327; el.p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2024-02-28 13:45