Skelbimas

Skelbiama projektų atranka pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-02 nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas“

2024 01 12

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-02 nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas“ projektų atrankai Raseinių rajono savivaldybėje.
   Paraiškas iki š. m. sausio 22 d. (imtinai) prašome teikti Raseinių rajono savivaldybės merui per dokumentų valdymo sistemą arba el. paštu [email protected]. Skenuotas užpildytos paraiškos egzempliorius (su priedais) teikiamas su lydraščiu, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas.
   Telefonas pasiteirauti (8 428) 79 554, +370 695 57015.
   Paraiškos turi atitikti regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-02 nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas“ projektų atrankos Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 11 d. potvarkiu Nr. M-38Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-02 nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas“ projektų atrankos Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir būti parengtos pagal paraiškos formą.
 
 
Jūratė Verde,
Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Informacija atnaujinta 2024-01-17 09:22