Skelbimas

Skelbiamas 2023 m. sveikatos projektų konkursas

2023 01 25

Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia 2023 m. sveikatos projektų, finansuojamų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą. Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Projektų sveikatinimo priemonės turi būti skirtos Raseinių rajono gyventojams.
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetinės kryptys:
  1. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas;
  2. Psichinės sveikatos stiprinimas (patyčių, smurto, savižudybių prevencija);
  3. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija);
  4. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija (sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas; širdies ir kraujagyslių ligų prevencija; onkologinių susirgimų prevencija; sveikatos raštingumo didinimas apie prevencines programas, profilaktinius sveikatos tikrinimus);
  5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (sveikos gyvensenos ugdymas);
  6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika;
  7. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija;
  8. Aplinkos sveikatinimas.
Sveikatos projektai turi būti rengiami vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30  d. sprendimu Nr. TS-311 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Projekto paraiška su lydraščiu turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 24 d. (imtinai) Raseinių rajono savivaldybės administracijai (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 118 kab.) arba el. paštu [email protected]. Dokumentai turi būti pasirašyti. Lydrašytyje prašome nurodyti informaciją ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui“.
Daugiau informacijos el. p. [email protected], tel. (8 428) 79 597.
Tvarkos aprašas »
Projekto paraiškos forma »
Projekto vertinimo forma »      
 
Savivaldybės gydytoja Akvilė Juškienė
Informacija atnaujinta 2023-01-25 10:44