Skelbimas

Skelbiamas atrankos konkursas

2024 01 04

   Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-03 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus infrastruktūros plėtra“ projekto „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) veiklų vykdytojų atrankos konkursą
 
   Konkurso tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims ir atrinkti Projekto veiklų vykdytojus, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendins šio Aprašo 3 punkte nurodytas veiklas. Projekto veiklų vykdytojai šiame Apraše yra suprantami kaip šio Aprašo nustatyta tvarka atrinkti pareiškėjai, vykdyti Projektą. Pareiškėjai šiame Apraše suprantami kaip asmenys šio Aprašo nustatyta tvarka teikiantys paraišką tapti veiklų vykdytoju vykdant Projektą.
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos, vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-03 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus infrastruktūros plėtra“ projekto „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ veiklų vykdytojų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2024 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. A1-2 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „LT022-02-02-03 socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus infrastruktūros plėtra“ projekto „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ veiklų vykdytojų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir atrankos komisijos sudarymo“.
   Projektų paraiškos teikiamos .pdf formatu nuo 2024 m. sausio 8 d. iki 2024 m. sausio 19 d. 15.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, Raseinių rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu [email protected].
   Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus specialistė Loreta Laugalienė, tel. 8 428 79 580, el. p. [email protected]. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.    
 
Informacija atnaujinta 2024-01-04 15:51