Skelbimas

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui

2024 02 12

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui. Programos tikslas - skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.
   Paraiškos pagal Savivaldybės Kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ renkamos nuo vasario 12 d. iki kovo 4 d. 
   Paraiškoms pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ yra vykdoma tęstinė atranka, gaunamų paraiškų atranka atliekama nuolat, kol yra priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.TS-153 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuoroda https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/49058 .
   Nuskenuotas paraiškas su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės merui,  galima siųsti el. paštu [email protected], paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta: „Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programai“) arba atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą. 
   Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Loreta Sirvidienė, tel. 8 615 31 960, el. p. [email protected].
 
Informacija atnaujinta 2024-02-12 11:20