Skelbimas

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui

2023 01 05

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui. Programos tikslas - skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.
   Paraiškos priimamos pagal Savivaldybės Kaimo plėtros programos priemones „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ ir „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
   Nuskenuotas paraiškas su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės administracijai,  galima siųsti el. paštu [email protected], paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta: „Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programai“ arba atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą. Paraiškos renkamos iki sausio 31 d. 
   Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Loreta Sirvidienė, tel. 8 615 31 960, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2023-01-05 11:03