Skelbimas

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui

2023 05 30

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui. Programos tikslas - skatinti ir aktyvinti Raseinių rajono savivaldybės  bendruomeninių ir kitų su kaimo plėtra susijusių nevyriausybinių organizacijų veiklą, iniciatyvumą ir savarankiškumą tenkinant viešuosius narių ir vietos gyventojų poreikius, stiprinti sutelktumą, tarpusavio pasitikėjimą ir bendruomeninę veiklą.
   Paraiškoms pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ yra vykdoma tęstinė atranka, gaunamų paraiškų atranka atliekama nuolat, kol yra priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
   Paraiškos pagal „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ yra renkamos nuo gegužės 31 d. iki birželio 9 d. 
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-153 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
   Nuskenuotas paraiškas su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės merui,  galima siųsti el. paštu [email protected], paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta: „Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programai“) arba atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą. 
   Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Loreta Sirvidienė, tel. 8 615 31 960, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2023-05-30 15:54