Skelbimas

Skelbiamas projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai" partnerių paslaugoms šeimai organizuoti ir teikti atrankos konkursas

2021 06 03

   Kviečiame dalyvauti Raseinių rajono savivaldybėje 2016–2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse paslaugų šeimoms teikimui:
   - paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas;
   - pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Numatomos individualios psichologo konsultacijos pozityvios tėvystės klausimais (1 konsultacijos trukmė – 1 val.) ir grupiniai pozityvios tėvystės mokymai (1 grupei numatoma 12 užsiėmimų po 2 val.);
   - psichosocialinė pagalba - pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. Numatomos individualios psichologo konsultacijos (1 konsultacijos trukmė – 1 val.), grupinės psichologo konsultacijos (1 konsultacijos trukmė 2 val.); elgesio keitimo programos grupiniai užsiėmimai (1 grupei numatoma 18 susitikimų po 2 val.), šeimų paramos grupės susitikimai (1 grupei numatoma 12 susitikimų po 3 val.).
Galimi partneriai:
-      nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
-      už socialinių paslaugų organizavimą atsakingi viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
-      fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

   Nuskenuota užpildyta projekto paraiška su lydraščiu ir visais jos priedais turi būti pateikiami .pdf formatu vienu elektroniniu laišku [email protected] iki  š. m. liepos 15 d. 17.00 val.
Papildoma informacija: informacija ir konsultacijos iškilusiais klausimais dėl paraiškų teikimo suteikiama tel. (8 428) 79 580, Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė.
   Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416‚ „Kompleksinės paslaugos šeimai projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
 
Informacija atnaujinta 2021-06-03 15:37