Skelbimas

Skelbiamas viešųjų erdvių nuomos konkursas

2023 04 17

   Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, buveinė: V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, skelbia Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų erdvių statinių nuomos konkursą:
  1. 24,0 kv. m aikštelės b2, Papelkių k., Paliepių sen. (prie Sujainių tvenkinio), unikalus Nr. 4400-5286-5639, su skaldos danga ir aplink esantis 180 kv. m žemės sklypas. Pradinis nuompinigių dydis – 10,00 Eur per mėnesį.
  2. 36,00 kv. m lauko terasos Raseikos parke, Raseinių m. (prie miesto tvenkinio), unikalus Nr.4400-5093-8180 ir aikštelė - 185 kv. m takų b2 (betono trinkelės), unikalus Nr.4400-5093-8215. Pradinis nuompinigių dydis – 50,00 Eur per mėnesį. 
  3. 2270 kv. m Nepriklausomybės gynėjų aikštės Raseinių m., unikalus Nr. 4400-5071-8986. Pradinis nuompinigių dydis – 110,00 Eur per mėnesį.
   Naudojimo paskirtis – viešųjų erdvių įveiklinimas gerinant gyventojų poilsio ir laisvalaikio sąlygas, vykdant prekybą maisto produktais, gaiviaisiais gėrimais, ledais ir kitomis poilsiui ir laisvalaikiui reikalingomis prekėmis bei teikiant kitas paslaugas ir organizuojant renginius ir kitas pramogas.
   Mokesčiai už vandenį, elektros energiją, komunalines ir kitas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais. Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos terminas – 5 metai. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti pratęsta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje numatyta tvarka, bet ne daugiau kaip 10 metų.  
   Konkurso dalyviai iki 2023 m. gegužės 10 d. 10.00 val. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, esančiam adresu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 314 kab., pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda Raseinių rajono viešųjų erdvių nuomos konkursui.
   Voke turi būti pateikta: 1) paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, viešoji erdvė, kurioje pageidaujama vykdyti veiklą, siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir raštiškas patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektu; 2) dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3) dalyvio fizinio asmens dokumento kopija (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumento originalą ir veiklos teisėtumą patvirtinančius dokumentus); 4) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo; 5) banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui; 6) kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai. Paraiškos, kai pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjamos.
   Už dalyvių registravimą atsakinga Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (8 428) 55 912, 8 694 91312 el. p. [email protected]. Konkursas įvyks 2023 m. gegužės 10 d. 10.30 val. Raseinių r. savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5, II a. salėje.
   Išsamias  konkurso sąlygas galima rasti čia ».
    Informaciją apie konkurso sąlygas teikia Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (8 428) 55 912, 8 694  91 312, el. p. [email protected].   
Informacija atnaujinta 2023-04-17 17:09