Skelbimas

Skelbimas apie parengtus projektinius pasiūlymus

2022 11 03

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Inžinerinis
projektavimas“ parengė „Raseinių m. Jaunimo g. 21, Jaunimo g. 23 ir Jaunimo g. 25 daugiabučių namų kiemų aikštelių įrengimo supaprastinto projekto“ projektinius pasiūlymus.
Projektuojamo statinio adresas - Jaunimo g. 21, Jaunimo g. 23 ir Jaunimo g. 25, Raseinių m.
Statinio naudojimo paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai
Projekto rengėjas - UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. (+370 616 58212, adresas internete www.projektavimas.net, el. p. [email protected]).
Projekto vadovas - Karolis Mickevičius, el. paštas [email protected]
Statytojas - Raseinių rajono savivaldybė, V. Kudirkos g. 5, 60150, Raseiniai. Tel. (8 428) 79 600, el. p. [email protected], kontaktinis asmuo - Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Donatas Ridikas el. paštas [email protected], tel. 8 686 04378. Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Stanislav Dzikevič, tel. +370 67480876, el. p. [email protected]
Su projekto sprendiniais galima susipažinti:
- Raseinių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, Pirmadieniais-Ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val.; Penktadieniais nuo 8:00 iki 15:15 val.
- Raseinių rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.raseiniai.lt
- UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val.
Pasiūlymus dėl supaprastinto projekto „Raseinių m. Jaunimo g. 21, Jaunimo g. 23 ir Jaunimo g. 25 daugiabučių namų kiemų aikštelių įrengimo supaprastinto projekto“ projektinių sprendinių galima teikti el. p.: [email protected];
[email protected]; paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. lapkričio 14 d. 17.30 val. Raseinių rajono savivaldybės administracijos, 2-ojo
aukšto Didžiojoje salėje, adresu V. Kudirkos g. 5, Raseiniai.
Informacija atnaujinta 2022-11-03 14:08