Skelbimas

Su valstybės parama – galimybė gyventojams atnaujinti šildymo sistemas ir mažinti išlaidas daugiabučiuose

2022 12 13

Su valstybės parama – galimybė gyventojams atnaujinti šildymo sistemas ir mažinti išlaidas daugiabučiuose
   Valstybė skatina pastatų savininkus ieškoti sprendimų ir atnaujinti savo pastatus, o už pasiektus rezultatus suteikia paramą. Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdytojus (administratorius, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus atstovus, daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organų išrinktus atstovus) pasidomėti galimybe labiau kontroliuoti savo išlaidas šildymui ir karšto vandens tiekimui dalyvaujant Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtame kvietime paramai gauti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (Mažajai renovacijai).
Pagal kvietimą valstybės paramą turi progą gauti visų daugiabučių namų, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, butų ir kitų patalpų savininkai. Pagal šį kvietimą numatyta nuo 45 iki  80 proc. finansinė parama Klimato kaitos programos lėšomis planuojantiems atsinaujinti senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) šildymo ir karšto vandens sistemas.
   Valstybės parama pagal šį kvietimą gali būti skiriama šioms Mažosios renovacijos priemonėms: šildymo sistemos pertvarkymui ar keitimui (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą); individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimui ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimą; karšto vandens sistemos pertvarkymą, susijusių elementų keitimą (rankšluosčių džiovintuvų, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą).
   Daugiabučių namų valdytojus, nusprendusius dalyvauti Mažosios renovacijos kvietime, prašome iki š. m. gruodžio 23 d. informuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Valdą Butrimą, tel. (8 428)  41 559 ar el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2022-12-13 08:36