Skelbimas

UAB „Raseinių vėjas“ informuoja

2024 03 15

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.
Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

 1.  

7240-0001-0102

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Žičkiškės k.

 1.  

7240-0005-0002

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Andrušaičių k.

 1.  

7240-0005-0061

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

 1.  

7240-0003-0106

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kulkių k.

 1.  

7240-0005-0089

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

 1.  

7213-0004-0016

Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Bakaičių k.

 1.  

7213-0004-0198

Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Bakaičių k.

 1.  

7240-0003-0231

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

 1.  

7240-0005-0171

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

 1.  

4400-2164-3274

Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Žemygalos k.

 1.  

4400-2164-3241

Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Vilaičių k.

 1.  

7240-0005-0048

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Laužų k.

 1.  

7240-0004-0044

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Pakapurnio k.

 1.  

7213-0004-0207

Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Bakaičių k.

 1.  

7240-0004-0093

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

 1.  

7240-0001-0003

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Žičkiškės k.

 1.  

7240-0005-0044

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Andrušaičių k.

 1.  

4400-0311-6536

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

 1.  

7240-0005-0063

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

 1.  

7240-0005-0079

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

 1.  

7240-0003-0033

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Beržytės k.

 1.  

7215-0005-0047

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

 1.  

7215-0005-0134

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

 1.  

4400-0209-1730

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Pakautų k.

 1.  

7215-0005-0115

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

 1.  

7215-0008-0111

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Gruzdiškės k.

 1.  

7215-0004-0155

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

 1.  

7215-0005-0114

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Beržytės k.

 1.  

7215-0005-0129

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

 
(toliau kartu – Žemės sklypas).
Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Raseinių vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Raseinių vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 10 000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

RV01 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0004-0045, teritorijos plotas 28.5000 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Pakapurnio k.

RV02 žemės sklypo unikalus Nr. 7213-0004-0060, teritorijos plotas 5.5868 ha, Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Bakaičių k.

RV03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0724-2214, teritorijos plotas 17.0000 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

RV04 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0004-0013, teritorijos plotas 18.1800 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

RV05 žemės sklypo unikalus Nr. 7213-0004-0061, teritorijos plotas 5.9700 ha, Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Bakaičių k.

RV06 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0005-0029, teritorijos plotas 10.5000 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

RV07 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0005-0080, teritorijos plotas 4.5748 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kėbaičių k.

RV08 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0184-2026, teritorijos plotas 5.0000 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

RV09 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0005-0030, teritorijos plotas 16.6647 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

RV10 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2834-6830, teritorijos plotas 1.4571 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Laužų k.

RV11 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0005-0090, teritorijos plotas 13.5981 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Girdvainų k.

RV13 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0001-0060, teritorijos plotas 17.5293 ha, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Žičkiškės k.

RV15 žemės sklypo unikalus Nr. 7240-0003-0230, teritorijos plotas 6.8549 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kulkių k.

RV16 žemės sklypo unikalus Nr. 7215-0005-0045, teritorijos plotas 14.4200 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Beržytės k.

RV17 žemės sklypo unikalus Nr. 7215-0005-0124, teritorijos plotas 10.8600 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

RV18 žemės sklypo unikalus Nr. 7215-0005-0065, teritorijos plotas 9.9000 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

RV19 žemės sklypo unikalus Nr. 7215-0004-0112, teritorijos plotas 3.0100 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

RV20 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0175-7194, teritorijos plotas 5.2273 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

RV21 žemės sklypo unikalus Nr. 7215-0005-0077, teritorijos plotas 1.7377 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kaimelės k.

RV22 žemės sklypo unikalus Nr. 7215-0008-0110, teritorijos plotas 6.3400 ha,

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Gruzdiškės k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7240-0001-0102; 7240-0005-0002; 7240-0005-0061; 7240-0003-0106; 7240-0005-0089; 7213-0004-0016; 7213-0004-0198; 7240-0003-0231; 7240-0005-0171; 4400-2164-3274; 4400-2164-3241; 7240-0005-0048; 7240-0004-0044; 7213-0004-0207; 7240-0004-0093; 7240-0001-0003; 7240-0005-0044; 4400-0311-6536; 7240-0005-0063; 7240-0005-0079; 7240-0003-0033; 7215-0005-0047; 7215-0005-0134; 4400-0209-1730; 7215-0005-0115; 7215-0008-0111; 7215-0004-0155; 7215-0005-0114; 7215-0005-0129, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

   Informuojame, kad, išskyrus toliau nurodytu atveju, Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected]. Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d. miškų ūkio paskirties žemės sklypų savininkai negali teikti prieštaravimų dėl didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybų.
   Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Raseinių vėjas“, juridinio asmens kodas 305020223, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 56631, el. pašto adresas [email protected].

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 15 IR 16 D.

   Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas »

 
Informacija atnaujinta 2024-03-15 14:52