Skelbimas

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas

2021 05 10

   Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui (toliau – Valstybės žemės fondas) Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu yra valstybės deleguota funkcija vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.
 
   Valstybės žemės fondas vykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus interneto svetainėje https://aukcionai.vzf.lt/lt/ vadovaudamasis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 
   Pažymime, kad vadovaujantis Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu  Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 3 punktu,  naujus žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise), valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartis pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
 
   Vadovaujantis šių Taisyklių 4 punktu, sprendimą aukcione išnuomoti naujus žemės sklypus, perduotus savivaldybei valdyti patikėjimo teise, priima savivaldybės taryba, o valstybinės žemės nuomos sutartis sudaro savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas kitas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.
 
   Informuojame Jus, kad šiuo metu interneto svetainėje https://aukcionai.vzf.lt/lt/ jau yra paskelbta ir 2021 m. gegužės – birželio mėn. vyks daugiau kaip 160 kitos paskirties valstybinės žemė sklypų pardavimo, 20 – nuomos aukcionų bei 45 miškų ūkio paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionų.
 
   Pažymėtina, jog pastarieji metai rodo ypatingai išaugusį fizinių bei juridinių asmenų susidomėjimą vykstančiais kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionais. 2020 metais buvo parduoda 160 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, o per pirmuosius 4 šių metų mėnesius jau įvyko ir buvo parduoti net 87 valstybinės žemės sklypai.
 
   Žymiai išaugusiems parduotų valstybinės kitos paskirties žemės sklypų skaičiams įtakos turėjo tai, kad buvo suformuota ir įregistruota ypač daug naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų bei aktyviai vystoma ir plėtojama regionų plėtros politika.
 
   Už Valstybės žemės fondo 2020 m. įvykdytus kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionus į valstybės bei savivaldybių biudžetus buvo surinkta beveik 3,5 mln. Eur, o vien per šių metų pirmuosius 4 mėnesius jau surinkta beveik 4 mln. Eur.
 
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, lėšos už parduotus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus paskirstomos taip:
 
- 50 procentų – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
 
- 50 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje parduodamas žemės sklypas, biudžetą, į atskirą sąskaitą, atidarytą lėšoms, gautoms už parduotus valstybinės žemės sklypus, kaupti.
 
   Primename, kad Valstybės žemės fondas visus aukcionus vykdo tik interneto svetainėje https://aukcionai.vzf.lt/lt/, šioje svetainėje aukcionų dalyviai gali rasti visą jiems aktualią informaciją apie parduodamus ar nuomojamus valstybinės žemės sklypus, jiems nustatytas specialiąsias naudojimo sąlygas, servitutus bei, jeigu nustatytos, papildomas nuomos sąlygas.
 
   Pažymime, jog siekdamas plačiau informuoti visų rajonų bei miestų savivaldybių gyventojus apie jų savivaldybių teritorijose esančių valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionus, Valstybės žemės fondas kiekvienais metais savivaldybių administracijoms siunčia informacinius pranešimus, prašydama šiuos skelbimus patalpinti savivaldybių interneto svetainėse bei skelbimų lentose.
 
   Siekdami dar glaudesnio bei sėkmingesnio tarpusavio bendradarbiavimo, prašome Jūsų pakartotinai patalpinti savo savivaldybių interneto svetainėse pridedamą Valstybės žemės fondo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų internetinę nuorodą (banerį), taip pat siūlome, jeigu manote, kad tai būtų naudinga, Valstybės žemės fondui pateikti kontaktinius asmenis / asmenį, su kuriuo / kuriais Valstybės žemės fondas galėtų tiesiogiai, glaudžiai bei operatyviai konstruktyviai tarpusavyje bendrauti bei bendradarbiauti visais valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionų klausimais.
 
   Pažymime, kad Valstybės žemės fondas siekia ir skatina aktyvų ir glaudų tarpusavio bendradarbiavimą su visais rajonų bei miestų savivaldybių merais bei administracijomis ir visuomet pasiruošęs suteikti Jums visą turimą informaciją, pasidalinti sukaupta patirtimi ir atsakyti į Jums kylančius klausimus.
 
   Visais klausimais dėl Valstybės žemės fondo vykdomų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų prašome kreiptis šiais kontaktais: Sandra Staniulytė, tel. 8 626 78499, el. p. [email protected] bei [email protected]; dėl glaudesnio bendradarbiavimo galimybių bei pasiūlymų – Gintautas Vasiliauskas, tel. 8 682 4242; el. p. [email protected].
 
Valstybės žemės fondo informacija
Informacija atnaujinta 2021-05-10 18:22