Skelbimas

Viešojo tualeto statybos Piliakalnio g. 2, Lyduvėnuose, Raseinių r. projektas

2023 04 04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas
Viešojo tualeto statybos Piliakalnio g. 2, Lyduvėnuose, Raseinių r. projektas
Statybos adresas: Raseinių r., Lyduvėnai, Piliakalnio g. 2, sklypo kad. Nr. 7233/0001:58 Lyduvėnų k.v.
Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kita;
Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos;
Pavadinimas: VIEŠOJO TUALETO STATYBOS  PILIAKALNIO g. 2. LYDUVĖNUOSE RASEINIŲ r. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Dviejų vietų viešasis tualetas;
Statinių statybos rūšys: nauja statyba;
Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;
Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai: projektuotojas Architektūros ir inžinerijos studija, UAB, Korespondencijos adresas: M. K. Čiurlionio g., Šiauliai LT- 76303, įmonės kodas 303129779, tel. 8 609  87 770, [email protected]
Projekto vadovas Regina Januškevičienė, A 900, tel.  +37068520274
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Vilniaus g. 217, Šiauliai LT- 76344; El. p. [email protected], tel. 860987770 (PV 868520274);
 I-V 9:00-12:00 / 13:00-16:00
Taip pat: https://www.raseiniai.lt/
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: iki 2023 m. balandžio 20 d. 16:30 val., elektroniniu paštu: [email protected], arba viešojo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): ZOOM platforma (Raseinių. r. sav.)
ZOOM susirinkimo nuoroda:
Meeting ID: 825 7394 2716
Passcode: 756090
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2023 m. balandžio 20 d., 16:30 val.
Informacija atnaujinta 2023-04-18 09:00