Skelbimas

Visuomenės informavimas apie numatomą projektavimą

2022 07 21

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Antvėjų k. 8 (sklypo kad. Nr. 7218/0005:83)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės ūkio / Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai - pagal STR 1.01.03:2017 p.6.1
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
 
Surdoko architektūros studija, UAB „Vertės inovacija” įm.k. 302742416, SPV Rūta Surdokienė (kvalif. at. Nr. 39703), tel. Nr. +37068667550, el. p. [email protected].
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V.N.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
iki 2022-08-09 Vytauto g. 15, Trakuose, darbo dienomis 16.00 – 17.00 val., iš anksto susitarus tel. 8 686  67 550, arba internetinėje svetainėje https://www.raseiniai.lt/
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-08-09 raštu Rūtai Surdokienei, Vytauto g. 15, LT-21105 Trakai, arba el. p. [email protected]
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2022-08-09 15:00 val.
Meeting ID: 965 6976 3762 Passcode: s8RNdA
Informacija atnaujinta 2022-07-21 14:19