Skelbimas

Numatomas Sandėliavimo paskirties pastato rekonstravimo projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

2024 01 02

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gabšių k., Raseinių r. Pramonės g.11 (žemės skl. Nr. 7210/0003:368)
 
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), tel. +37068606110, el. paštas [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), el. paštas [email protected], UAB „Archko“, Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. nr. +37068606110, el. paštas [email protected]
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB Norvelita. į.k. 110723673. Pramonės g. 1, Gabšių k., LT-60192 Raseinių r. [email protected] , tel.842853993
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB Norvelita. Pramonės g. 1, Gabšių k., LT-60192 Raseinių r. tel. +37068606110, darbo dienomis 08.00-17.00. Iki 2024-01-22
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-01-22,  el. paštu [email protected], tel. +37068606110, UAB Archko. Turgaus A.27, Klaipėdos m.
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu, 2024-01-22, 15 val. nuoroda.
Informacija atnaujinta 2024-01-02 16:54