Skelbimas

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

2024 04 08

Projekto pavadinimas: 
Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, Raseinių r. sav., Šiluvos sen.,  Girinaičių k., statybos projektas
 
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):
Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Girinaičių k., (sklypo kad. Nr. 7225/0002:162 Katauskių k. v.)
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
Kitos (fermų) (7.18) paskirties pastatas - karvidė, neypatingas statinys;
Kitos (fermų) (7.18) paskirties pastatas - karvidė, neypatingas statinys;
 
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Naudojimo paskirtis – žemės ūkio
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 
UAB “Tektometrija” į. k. 304491788; Tel. Nr.+370 604 02244; J. Basanavičiaus g. 98, LT-76123 Šiauliai.
Projekto vadovas P. Narkūnas
Tel. Nr.+370 671 90046, El. p. [email protected];
Architektas T. Astrauskas
 
Statytojas:  
J. G.
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: 
Iš anksto susitarus UAB “Tektometrija” patalpose J. Basanavičiaus g. 98, Šiauliai,
Tel. Nr.+370 604 02244, El. p. [email protected]
darbo dienomis 10.00-17.00val.;
Raseinių rajono savivaldybės svetainėje https://www.raseiniai.lt/statyba/?lang=lt
https://www.planuojustatau.lt/
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2024-04-17, elektroniniu paštu  [email protected]
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda: 
2024-04-17, 16.00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu Microsoft Teams platformoje:
 
https://teams.live.com/meet/94316563345717?p=nmX24LosUrtxyWNa
Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome informuoti UAB „Tektometrija“ Projekto vadovą P. Narkūną tel. +370 671 90046, pakartotinai bus išsiųsta nuoroda prisijungimui.
Informacija atnaujinta 2024-04-08 17:09