Skelbimas

Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projekto „Susisiekimo komunikacijų - privažiavimo kelio prie Ateities g. 19B ir 21, Raseinių m., Raseinių r. sav., statybos projektas“ projektinius pasiūlymus

2022 07 12

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Statinių statybvietės adresai: Ateities g. 19B ir 21, Raseiniai
Statinio geografinės koordinatės: X: 6138856 Y: 444711
 
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: -
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Paskirtis (pogrupis): Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Tomas Grikepelis, el. p.: [email protected],
mob.: +370 628 32317
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Raseinių rajono savivaldybė, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai; el. p.: [email protected],
tel. nr.: +370 428 79600
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas
UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 5 2500605
Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.
Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – RRSA) interneto svetainėje www.raseiniai.lt
Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo RRSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: [email protected], iki 2022 m. liepos 21 d. imtinai.
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Susirinkimo vieta: Raseinių rajono savivaldybė administracija, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai; II a. salė
Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. liepos 21 d., 17.00 val.
Informacija atnaujinta 2022-07-12 16:07