Skelbimas

Visuomenės informavimas apie „Teritorijos atnaujinimo, įrengiant aikšteles ir privažiavimus prie objektų, esančių Kalnų g. 15A, Raseinių m., statybos supaprastintas projektas“ projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą

2021 02 02

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:
Raseinių m., Kalnų g. 15A.
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gatvė                                                                                        Susisiekimo komunikacijos. Keliai (gatvės).
 
Projektuojami statiniai:
Privažiavimai                                                                                      II grupės nesudėtingasis statinys.
 
Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma:
Nužymėjimo ir dangų plano brėžinį rasite projektiniame pasiūlyme.
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai:
MB „Gaprojektuotojas“; Andrius Gegužis; [email protected]; tel. 8 695 09627.
 
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) kontaktai:
Andrius Gegužis; [email protected]; tel. 8 695 09627.
 
 Statytojo kontaktai:
Raseinių rajono savivaldybė, V. Kudirkos g. 5, LT- 60150 Raseiniai, tel. 8 428 79571.
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:
 
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
  • Iki 2021-02-12 darbo dienomis 8:00-17:00 tel. 8 695 09627.
  • Paštu: Dzūkų g. 6, Seirijai, LT-67227 Lazdijų r. arba el. paštu: [email protected].
 
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
Join Zoom Meeting

Data: 2021-02-12;
Laikas 17:00
Informacija atnaujinta 2021-02-02 13:10