Skelbimas

Vyks konkursas-apžiūra „Gražinkime savo aplinką“

2021 07 01

   Kaip ir kasmet Raseinių rajono savivaldybė rengia konkursą-apžiūrą „Gražinkime savo aplinką“. Konkurso tikslas - skatinti Raseinių rajono gyventojus, bendruomenes, įmones, įstaigas ir organizacijas kurti ir puoselėti gražią aplinką bei skleisti gerą aplinkos tvarkymo patirtį. Konkurso organizatoriai pažymi, kad šiemet konkurso nuostatuose yra pakeitimų. Svarbiausia naujovė yra ta, kad konkursui užpildytą dalyvio anketą-paraišką teikia pats dalyvis savo iniciatyva, nelaukdamas kad jį konkursui pasiūlytų seniūnijos komisija. Tikimės, kad atsiras norinčių dalyvauti konkurse gyventojų, įmonių, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, gražiai besitvarkančius dalyvauti konkurse paragins ir kaimynai, artimieji. Šiemet atsisakyta seniūnijų vertinimo komisijų etapo, bet palikta galimybė, kad dalyvius konkursui (suderinus su savininkais) gali teikti seniūnijos seniūnas. Šiemet konkursas vyks pagal šias kategorijas: miestelių ir kaimų sodybų teritorijos; vienkiemių sodybų teritorijos; miestų ir sodų su gyvenamaisiais namais sodybų teritorijos; daugiabučių namų kiemai; įstaigoms ir įmonėms priklausančios teritorijos; nevyriausybinių organizacijų prižiūrimos ir tvarkomos teritorijos.
   Praėjusių dvejų metų konkurso-apžiūros nugalėtojai nebus vertinami. Norinčius dalyvauti konkurse iki 2021 m. liepos 26 d. kviečiame pateikti užpildytą dalyvio anketą-paraišką (ji turėtų būti su dalyvio parašu) vertinimo darbo grupės sekretorei el. paštu [email protected] arba pristatyti anketą į Raseinių rajono savivaldybę, adresas V. Kudirkos g. 5 (106 kab.), Raseiniai. Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Loreta Sirvidienė, tel.: 79 606, 8 615 31 960. Konkurso-apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ vertinimo grupei vadovauja Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas. Vertinimo darbo grupė kartu su konkurso dalyvio teritorijos seniūnijos seniūnu konkurso dalyvius aplankys iki 2021 m. rugsėjo 15 d. Konkurso - apžiūros rezultatai bus paskelbiami interneto svetainėje www.raseiniai.lt, o apdovanojimai bus įteikiami Savivaldybės organizuojamame renginyje.
Informacija atnaujinta 2021-07-01 14:57