Skelbimas

Vyks KPD 4 vertinimo tarybos posėdis

2021 04 15

2021 m. balandžio 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti:
<...>;
11. Betygalos piliakalnio (5566), Raseinių r. sav., Betygalos sen., Betygalos mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 619 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Nustatytas vizualinis apsaugos pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų, vertingųjų savybių patikslinimas.
Aktu siūloma: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatomis, nenustatyti apsaugos zonos, patikslinti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę (vietoje piliakalnio aikštelės), pylimą (vietoje pylimų), griovį (vietoje griovių), šlaitus) ir nustatyti vertingąją savybę (kultūrinį sluoksnį).
12. Betygalos piliakalnio II, vad. Alkos, Aukos kalnu (5567), Raseinių r. sav., Betygalos sen., Pilkalnio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Patenka į Betygalos piliakalnio (5566) vizualinį apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų, vertingųjų savybių patikslinimas.
Aktu siūloma: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatomis, nenustatyti apsaugos zonos, patikslinti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę (vietoje piliakalnio aikštelės), pylimą (vietoje pylimų), griovį (vietoje griovių), šlaitus) ir nustatyti vertingąją savybę (kultūrinį sluoksnį).
13. Anulyno kapinyno (3861), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Anulyno k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas Departamento direktoriaus 2020-09-08 įsakymu Nr. Į-250 „Dėl inicijavimo skelbti Anulyno kapinyną valstybės saugomu objektu“ inicijuotas skelbti valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: Pavedimas Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Nenustatyta apsaugos zona.
Aktu siūloma: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 5 dalies ir 10 straipsnio 5 dalies ir Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, šiaurinėje dalyje nustatyti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes ir nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
<...>.
Posėdžiai vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.
Informacija atnaujinta 2021-04-15 22:26