Skelbimas

Vyks kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2023 09 13

2023 m. spalio 16 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. 
Planuojama svarstyti: 
 
<...>
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytstulpio (u. k. 20277), Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Godlaukio k. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 
Statusas – valstybės saugomas. Akto projektas
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl Koplytstulpio (u. k. 28145), Skulptūros ,,Šiluvos Švč. M. Marija” (u. k. 28146), Skulptūros ,,Šv. Jonas Nepomukas” (u. k. 28147), Skulptūros ,,Švč. M. Marija Maloningoji” (u. k. 28148), Skulptūros ,,Rūpintojėlis” (u. k. 28149), Skulptūros ,,Nukryžiuotasis” (u. k. 28150), Kryžiaus-viršūnės (u. k. 28151), esančių Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Godlaukio k. 2, apsaugos naikinimo. 
Statusas – valstybės saugomi. 
(Aktų projektais siūloma naikinti apsaugą objektams, nes jie tampa Koplytstulpio (u. k. 20277), Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Godlaukio k. 2, vertingosiomis savybėmis.) 
<...>
Informacija atnaujinta 2023-09-13 15:19