Skelbimas

Vyks nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-02-22 nuotolinis posėdis

2022 02 17

   Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, 2022 m. vasario 22 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti:
   Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Blinstrubiškių dvaro rūmų rūsiui (u. k. 517), esančiam  Raseinių rajono sav., Paliepių sen., Blinstrubiškių k., panaikinimo.
 
Papildoma informacija:
   Statusas – registrinis.
   Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Blinstrubiškių dvaro rūmų rūsiui (u. k. 517), esančiam  Raseinių rajono sav., Paliepių sen., Blinstrubiškių k., nes jis nebeatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimų, keliamų kultūros paveldo objektui.
   Objektas įtrauktas į Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) patvirtintą Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Informacija atnaujinta 2022-02-17 13:25