Skelbimas

Vyks nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) nuotolinis posėdis

2023 04 18

   2023 m. gegužės 15 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631) Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631) vertingąsias savybes remiantis urbanistinės raidos, vizualiniais tyrimais, surinkta ikonografine medžiaga. Taip pat siūloma patikslinti apibrėžtas teritorijos bei apsaugos zonos ribas, atsižvelgiant į istorinius miestelio planus, suformuotų sklypų ribas ir vertingųjų savybių išlikimą: pietinėje dalyje siūloma sumažinti, o vakarinėje dalyje padidinti Šiluvos miestelio istorinės dalies teritoriją; teritorijos ribas pakoreguoti jas sutapdinant su suformuotų žemės sklypų ribomis; panaikinti vizualinės apsaugos pozonį.
Apskaitos dokumentacijos parengimas buvo įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Informacija atnaujinta 2023-04-18 10:39