Skelbimas

Vyks nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

2022 04 25

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, 2022 m. balandžio 27 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti:
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Naukaimio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23751), Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Naukaimio k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ją padidinant (sutapatinant su gretimo kadastriniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, šiaurės rytų ir rytų krypimis apibrėžti pagal keliuką), vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete - reljefą, piliakalniui - aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, gyvenvietei - kultūrinį sluoksnį, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
Informacija atnaujinta 2022-04-25 09:44