Skelbimas

Vyks nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

2023 01 05

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, 2023 m. sausio 11 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojami svarstyti klausimai:
 
4. Daugėliškių piliakalnio, vad. Ožnugariu (u. k. 2303), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Budriškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (vakarinėje, šiaurės vakarinėje ir šiaurės rytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų šiaurinėje dalyje, padidėtų vakarų kryptimi), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi) ir vizualinės apsaugos pozonį (pietvakarių, vakarų, šiaurės-šiaurės rytų kryptimis), atitinkančius Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiuose numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, griovius, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>;

10. Šiaulelių piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 3882), Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Grigaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (pietvakarinėje, pietinėje, rytinėje-šiaurės rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, šiaurės vakarinėje dalyje, atsižvelgiant į kelią; tokiu būdu teritorija sumažėtų šiaurės vakarinėje dalyje, padidėtų pietvakarių ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>;

16. Ižiniškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23753), Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Ižiniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje, vakarinėje-pietvakarinėje ir pietytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietvakarinėje ir rytinėje dalyse, padidėtų šiaurės kryptimi), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietvakarių, vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – aikštelę, pylimus, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – kultūrinį sluoksnį, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 5) 273 11 01.
Informacija atnaujinta 2023-01-05 09:12