Skelbimas

Vyks nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

2023 05 12

2023 m. gegužės 17 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Ketvirtosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
 
1. Lyduvėnų piliakalnio II, vad. Barsukalniu (u. k. 5591), Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Godlaukio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.    
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas); 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgus į reljefą; tokiu būdu teritorija padidėtų šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyse, sumažėtų pietvakarinėje dalyje), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Dubysos regioninio parko Lyduvėnų kraštovaizdžio  draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, terasas, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>. 
Posėdžio pradžia 13 val. Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. nr. (8 5) 273 11 01.
 
Informacija atnaujinta 2023-05-12 10:07