Skelbimas

Vyks Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2021 09 30

   Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.
 
   Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje:
   Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-10-04 nuotolinis posėdis
2021 m. spalio 4 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:
 
1. Šūklių dvaro sodybos (877), Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Murliškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Šūklių dvaro sodyba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2021-05-21 įsakymu  Nr: Į-136 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: 2021-05-26 raštu Nr. (9.52 E)2-1280 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį.
 
2. Naujosios Akmenė Kultūros rūmų (28188), Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujosios Akmenės m., Nepriklausomybės al. 25., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Naujosios Akmenės Kultūros rūmai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: 2020-04-06 raštu Nr. (9.52 E)2-1040 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, sutapdinant su sklypo ribomis, vizualinį apsaugos pozonį, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, netaikyti apsaugos skulptūroms „Darbininkas“ (8622), „Šokėjas“ (8620), „Lietuvaitė“ (8621), nes šie objektai taptų Naujosios Akmenės Kultūros rūmų vertingosiomis savybėmis.
 
3. Borumų kalvės (1426), Kretingos r. sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., Kęstučio g. 28, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Borumų kalvė, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, vizualinį apsaugos pozonį, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, šaltiniais bei literatūra nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį,
 
 
4. Žalpių kaimo koplytstulpio (13491), Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Žalpių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Koplytstulpis registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 2020-04-15 raštu Nr. (9.52 E)2-1096 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, nustatyti vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, pakeisti pavadinimą iš „Koplytstulpis su Pietos, Šv. Kazimiero, Rūpintojėlio ir Marijos skulptūromis“ į „Žalpių kaimo koplytstulpis“.
 
5. Rašytojos, pedagogės, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos gimtosios sodybos vietos (10536), Plungės r. sav., Žlibinų sen., Medingėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Rašytojos, pedagogės, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos gimtosios sodybos vietos, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, vizualinį apsaugos pozonį, remiantis fotofiksacija, XIX a. pab. – XX a. vid. Žemėlapiais ir kitais enciklopediniais nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
 
6. Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanų (1776), Zarasų r. sav., Degučių sen., Murliškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanos registruotos Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanų vertingąsias savybes.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes.
 
Jurgita Viršilienė
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 2325105, [email protected]
Informacija atnaujinta 2021-09-30 15:57