Skelbimas

Vyks nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2021 11 24

   Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. gruodžio 1 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti:
 
1. Bažavalės piliakalnio su gyvenviete (23749), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Bažavalės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (atsisakant į šiaurę nuo piliakalnio esančios kitos aukštumos šlaito), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti fizinės apsaugos pozonį, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, pylimą, griovį, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
 
2. Kalniškių kapinyno (13131), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kalniškių I k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės kryptimi, teritoriją apibrėžti sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais suformuotų gretimų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti fizinės apsaugos pozonį (pietryčių kryptimi), neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus, kultūrinį sluoksnį),  nacionalinį reikšmingumo lygmenį. 
Informacija atnaujinta 2021-11-24 16:38