Skelbimas

Vyks nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 02 15

2022 m. vasario 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
<…>
8. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11122), Raseinių g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, kurios plotas nesikeičia.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr. (6.1.)2-552.
 
9. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11124), Ateities g., Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, kurios plotas nesikeičia. Objektui yra kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr. (6.1.)2-552.
 
10. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11114), Vytauto g., Ariogalos m., Ariogalos miesto sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, kurios plotas nesikeičia. Objektui yra kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr.(6.1.)2-552.
<…>
15. Girkalnio žydų senųjų kapinių (20720), Dvareliškių k., Girkalnio sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžtą teritoriją ir apsaugos zonos ribas. Šiuo atveju teritorija apibrėžiama pagal jai kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą sklypą, tokiu būdu jos plotas padidėja. Apibrėžtas apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis sumažėja, jo ŠV kampas patenka į preliminarių matavimų pagrindu suformuotą sklypą.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2021-11-05 raštas Nr. (6.1.)2-639A.
<…>.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. 8 666  54 779, el. p. [email protected]; www.kpd.lt.
Informacija atnaujinta 2022-02-15 09:03