POSĖDŽIŲ KALENDORIUS

2021 m. gruodžio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 42-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gruodžio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

2021 m. gruodžio 2 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 41-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gruodžio 2 d. 8.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-308 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

2021 m. lapkričio 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 40-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. lapkričio 25 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

Audronė Lukauskienė

 2.

TP-295 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-178 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rimantas Simonavičius

 3.

TP-286 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi minimalių metinių normų 2022 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-287 Dėl  BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų maitinimo išlaidų ir išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų 2022 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-292 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre 2022 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-293 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namuose 2022 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

7.

TP-294 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 8.

TP-289 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 9.

TP-290 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl turto, reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. TS-314 „Dėl turto perdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti Nemakščių, Betygalos ir Pagojukų seniūnijoms“ 1 punkto pakeitimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 10.

TP-296 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Ariogalos tėkmė“

Robertas Pareigis

 11.

TP-304 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimo bendruomenei

Robertas Pareigis

 12.

TP-306 Dėl materialiojo ilgalaikio turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 13.

TP-291 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m.  kovo 27 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-108 „Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 14.

TP-300 Dėl Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo

Greta Čėsnaitė

 15.

TP-297 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 16.

TP-301 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo

Gražina Račienė

 17.

TP-298 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

 18.

TP-302 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 19.

TP-299 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto įrašymo į savivaldybės  socialinio būsto fondo sąrašą ir perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-305 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 21.

TP-303 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-307 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Raginskė

2021 m. spalio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 39-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. spalio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-255 Dėl triukšmo prevencijos Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 2.

TP-257 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 3.

TP-272 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-260 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių pagalbos šeimai namuose

Loreta Laugalienė

 5.

TP-271 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-258 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 7.

TP-259 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-369 „Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo
pagal panaudos sutartį asociacijai kaimų bendruomenei ,,Girkalnis“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-262 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių rajono kultūros centro

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-354 „Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos patikėjimo teise valdomo turto trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-269 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių Šaltinio progimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-278 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vosiliškio Šv. Juozapo parapijai

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-279 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 13.

TP-256 Dėl pavadinimo aikštei Ariogalos m. suteikimo

Artūras Balčiauskas

 14.

TP-261 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 15.

ТP-263 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 16.

TP-267 Dėl Raseinių kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

Lina Stulgienė

 17.

TP-273 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

 18.

TP-276 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 19.

TP-274 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-265 Dėl elektros oro linijų pirkimo Raseinių rajono savivaldybės Kaulakių kaime

Romualdas Morkevičius

 21.

TP-275 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į atrankos komisijas

Romualdas Morkevičius

 22.

TP-277 Dėl dotacijos skyrimo už elektros linijos iškėlimą

Romualdas Morkevičius

 23.

TP-268 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 24.

TP-280 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 25.

TP-270 Dėl programos „Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ patvirtinimo

Judita Radavičienė

 26.

TP-266 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-219 "Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-281 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 28.

TP-282 Dėl konkursų į Raseinių rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo

Rima Kedavičienė

29.

Informacija apie Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimą

Violeta Mielinienė

2021 m. rugsėjo 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 38-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

Lina Vaitiekienė

2.

TP-245 Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

3.

TP-236 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

5.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai 

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-252 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

7.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

8.

TP-251 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andriulienė

9.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Indrė Antanaitienė

10.

ТP-237 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamos laikino atokvėpio paslaugos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kainų ir vietų skaičiaus patvirtinimo

Loreta Laugalienė

11.

TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo 

Judita Radavičienė

12.

TP-248 Dėl išlyginamųjų klasių užsieniečių vaikams Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje komplektavimo 

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-240 Dėl Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

Jonas Tamošaitis

14.

TP-243 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

15.

TP-244 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-249 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Danutė Vizbarienė

2021 m. rugsėjo 23 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 37-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

 1.

Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu

2021 m. rugpjūčio 26 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 36-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

TP-231 Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Vizbarui

Pranas Gedminas

 2.

TP-201 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d.  sprendimo Nr. TS-353 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 3.

TP-202 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-205 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro paskyrimo teikti asmeninę pagalbą ir asmeninės pagalbos teikimo kainos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-204 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

Modesta Čėsnienė

 6.

TP-212 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 7.

TP-221 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 8.

TP-217 Dėl leidimo Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje steigti ikimokyklinio ugdymo grupę

Modesta Lukoševičienė

 9.

TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 10.

TP-213 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-98 "Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais" pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

 11.

TP-215 Dėl mokinių priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Stulgienė

12.

ТP-210 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 13.

TP-206 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Armandas Mockus

 14.

TP-211  Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Kaulakių kaimo bendruomenei, ribų žemės plotui suformavimo

Artūras Balčauskas

 15.

TP-218 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 16.

TP-219 Dėl socialinio būsto išnuomojimo

Lina Vaitiekienė

 17.

ТP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo dalies pakeitimo

Аrtūras Kosa

 18.

TP-229 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 19.

TP-223 Dėl turto perdavimo valstybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 20.

TP-230 Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Robertas Pareigis

 21.

TP-224 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties

Robertas Pareigis

 23.

TP-203 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 24.

TP-207 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 25.

TP-208 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 26.

TP-220 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-214 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 28.

TP-225 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 29.

TP-226 Dėl atstovų delegavimo į Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupę

Lina Čėsnienė

 30.

TP-227 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo 2021 – 2022 metų šildymo sezonui

Romualdas Morkevičius

 31.

TP-232 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Romualdas Morkevičius

 32.

TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18  d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Violeta Mielinienė

2021 m. birželio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 35-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. birželio 30 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-170 Dėl pritarimo projektui ir dalyvavimui partnerio teisėmis

Loreta Sirvidienė

 2.

TP-185 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

 3.

TP-175 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 4.

TP-176 Dėl pavedimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

5.

TP-171 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 6.

TP-172 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 ,,Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 7.

TP-197 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų patvirtinimo

Robertas Pareigis

 8.

TP-167 Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2015 - 2020 m. galutinės ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 9.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 10.

TP-168 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių pagalbos šeimai namuose

Regina Stulgaitienė

 11.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Regina Stulgaitienė

 12.

TP-181 Dėl mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Regina Stulgaitienė

 13.

TP-173 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šiluvos neįgaliųjų globos bendrijai

Rūtenė Žemkauskienė

14. 

TP-191 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-192 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl negyvenamųjų patalpų T. Daugirdo g. 7-2, Raseiniuose, pripažinimo nereikalingomis ir sutikimo jas perduoti patikėjimo teise Lietuvos kariuomenei“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-196 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-195 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 18.

TP-174 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

19. 

TP-180 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo

Judita Radavičienė

 20.

TP-182 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 21.

TP-183 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 22.

TP-184 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 23.

TP-186 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dalia Andriulienė

 24.

TP-194 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 25.

TP-187 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

 26.

TP-193 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 27.

TP-188 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ keitimo

Armandas Mockus

 28.

TP-189 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

Armandas Mockus

 29.

TP-190 Dėl pasiūlymų dėl Raseinių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Raseinių rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Armandas Mockus

 

30.

TP-198 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

                                                                                     

2021 m. gegužės 27 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 34-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gegužės 27 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybę reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Judita Radavičienė

 2.

TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2020 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

 3.

TP-158 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-162 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ keitimo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-136 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 6.

TP-137 Dėl palydimosios globos paslaugos organizavimo ir teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 7.

TP-138 Dėl planinio vietų skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 8.

TP-140 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 9.

TP-141 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų atokvėpio paslaugų šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kainų ir vietų skaičiaus patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-135 Dėl nekilnojamojo valstybės turto Raseinių mieste pripažinimo nereikalingu valstybinėms funkcijoms įgyvendinti

 

Robertas Pareigis

 11.

TP-139 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimo bendruomenei ,,Gynėvė“

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-143 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 13.

TP-146 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Betygala“

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-154 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-161 Dėl lengvatos suteikimo MB „Raseinių turgus“

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-163 Dėl leidimo atlikti remonto darbus

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-142 Dėl galutinės Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2015-2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 18.

TP-144 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų sutrumpinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo

Artūras Balčiauskas

 19.

TP-145 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 20.

TP-148 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, skirtų tremtiniams ir politiniams kaliniams apgyvendinti, įrašymo į Savivaldybės  socialinio būsto fondo sąrašą

Lina Vaitiekienė

 21.

TP-151 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 22.

TP-152 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 23.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 24.

TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 25.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 26.

TP-156 Dėl pritarimo keisti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pavadinimą

Jonas Tamošaitis

 27.

TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Vaida Tunaitienė

 28.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ keitimo

Armandas Mockus

 29.

TP-160 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Aleksandra Liutko

 30.

TP-150 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos

Aleksandra Liutko

 31.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-259 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

2021 m. balandžio 29 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 33-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. balandžio 29 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-134 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 2.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Asta Montvydienė

 3.

TP-97 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

Reda Kunickienė

 4.

TP-111 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 5.

TP-129 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 6.

TP-130 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Rimanta Baublienė

 7.

TP-92 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 8.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 9.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 10.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 11.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 12.

TP-119 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 13.

TP-114 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 14.

TP-121 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-87 Dėl pritarimo sporto klubo ,,Pantera“ sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube ,,Pantera“ rengimui ir įgyvendinimui

Jonas Tamošaitis

 16.

TP-120 Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ 2021 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 17.

TP-91 Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų darbo 2021 metų vasarą

Asta Pagarauskaitė

 18.

TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 19.

TP-88 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 20.

TP-116 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 21.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-279 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Vanda Pranckienė

 22.

TP-90 Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sklypui, esančiam adresu: Raseiniai, Stonų g. 20, parengimo, lėšų skyrimo ir įgaliojimų suteikimo

Artūras Balčiauskas

 23.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 24.

TP-99 Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 25.

TP-100 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 26.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-104 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti ir nuomotis transporto priemones

Dalia Andriulienė

 28.

TP-112 Dėl 2021 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 29.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Savivaldybės būstų įrašymo į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 30.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 31.

TP-102 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 32.

TP-105 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 33.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 34.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 35.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 36.

TP-109 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 37.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 38.

TP-117 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Rimantas Simonavičius

 39.

TP-118 Dėl atstovo delegavimo į Tytuvėnų regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 40.

TP-122 Dėl atstovo delegavimo į Dubysos regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 41.

TP-123 Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų prie valstybinės reikšmės kelių remonto ir įrengimo Raseinių rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 42.

TP-124 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 43.

TP-125 Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

 44.

TP-126 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Vaida Tunaitienė

 45.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 46.

TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 47.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 48.

TP-131 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Violeta Mielinienė

2021 m. kovo 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 32-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. kovo 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Jūratė Garliauskienė

2.

TP-66 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Dominykas Mockus

3.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Rima Kedavičienė

4.

TP-64 Dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

Rima Kedavičienė

5.

TP-60 Dėl Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo 

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

6.

TP-61 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų pratęsimo, sutrumpinimo, geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo panaikinimo

Artūras Balčiauskas

7.

TP-63 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu  Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

8.

TP-67 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

9.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo

Aida Šmuilienė

10.

TP-70 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo 

Modesta Lukoševičienė

11.

TP-73 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Judita Radavičienė

12.

TP-71 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai 

Audronė Lukauskienė

13.

TP-72 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andiulienė

14.

TP-65 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti 

Dalia Andiulienė

15.

TP-74 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Sirvidienė

16.

TP-75 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo 

Gintas Brazas

17.

TP-76 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo 

Valmantas Bentnorius

18.

TP-77 Dėl pritarimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-78 Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Vaida Tunaitienė

20.

TP-79 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

21.

TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

22.

TP-80 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

23.

TP-62 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

24.

TP-81 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Violeta Mielinienė

25.

TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-135 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

26.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

2021 m. vasario 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 31-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. vasario 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Tarybos nario priesaika

 

2.

TP-32 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Giedrius Kunigiškis

3.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Vincas Blinstrubas

4.

TP-20 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai 

Robertas Sitavičius

5.

TP-26 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Ina Norkevičienė

6.

TP-27 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Arvydas Spurga

7.

TP-30 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Rasa Šebelskienė

8.

TP-38 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2020 m. veiklos ataskaitai 

Arnas Zmitra

9.

TP-36 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

11.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

12.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

13.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

Loreta Laugalienė

14.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

15.

TP-21 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Smart Classes for Generation Z“ (sutarties numeris - 2020-1-bg01-ka229-079269-4) 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-33 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Gimnazijos sporto bazės modernizavimas, skatinant fizinį aktyvumą“ finansavimo 

Jonas Tamošaitis

17.

TP-34 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo 

Jonas Tamošaitis

18.

TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 

Aida Šmuilienė

19.

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

20.

TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

21.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai“ 

Rūtenė Žemkauskienė

22.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

24.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“ 

Rūtenė Žemkauskienė

25.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai 

Rūtenė Žemkauskienė

26.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

27.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 

Judita Radavičienė

28.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

29.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

30.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

31.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

32.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

33.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

34.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 

Aleksandra Liutko

35.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“ 

Viktorija Jociūtė

                           

                               

2021 m. sausio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 30-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. sausio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2020 m. ataskaita (informacija apie Raseinių miesto tikslinės teritorijos veiksmų vykdymo eigą)

Viktorija Jociūtė

2.

TP-10 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“

Viktorija Jociūtė

3.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

4.

TP-1 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Liudas Kavaliauskas

5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

6.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

7.

TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

8.

TP-3 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

9.

TP-4 Dėl nevyriausybinių organizacijų  projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

10.

TP-5 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-8 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

12.

TP-9 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Kartu mes stiprūs!“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

14.

TP-16 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

15.

TP-17 Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida

Aleksandra Liutko

16.

TP-18 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ 2020–2023 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

Romualdas Morkevičius

17.

TP-14 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimo

Kęstutis Užemeckas

18.

TP-12 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

19.

TP-15 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės  teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

Informacija atnaujinta 2021-12-06, 16:44:18