POSĖDŽIŲ KALENDORIUS

2023 m. vasario 23 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 59-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. vasario 23 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

2023 m. sausio 26 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 58-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. sausio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vincas Blinstrubas

 2.

TP-10 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Giedrius Kunigiskiš

 3.

TP-3 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Girkalnio pagrindinei mokyklai

Rūtenė Žemkauskienė

 4.

TP-4 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Alėjų kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 7.

TP-2 Dėl numatomų modernizuoti Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo patvirtinimo

Valdas Butrimas

 8.

TP-5 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 9.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 10.

TP-8 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 11.

TP-16 Dėl priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Modesta Lukoševičienė

 12.

TP-9 Dėl 2023 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Iveta Ivanauskienė

 14.

TP-12 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 15.

TP-13 Dėl 2023 - 2026 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių eilių sąrašų patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 16.

TP-14 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos kariuomene

Gintas Brazas

 17.

TP-17 Dėl pritarimo projekto „Susisiekimo komunikacijų - privažiavimo kelio prie Ateities g. 19B ir 21, Raseinių m., Raseinių r. sav., statybos projektas“ įgyvendinimui

Gintas Brazas

2022 m. gruodžio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 57-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. gruodžio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-344 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-338 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. Rugpjūčio 25 d. Sprendimo Nr. TS-208 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 3.

TP-345 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-302 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-347 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-339 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

 6.

TP-349 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo

Robertas Pareigis

 7.

TP-340 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 8.

TP-341 Dėl pavedimo BĮ Raseinių pagalbos šeimai namams

Loreta Laugalienė

 9.

TP-343 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-348 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre

Loreta Laugalienė

 11.

TP-342 Dėl Raseinių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Tomas Andriulis

 12.

TP-346 Dėl Trūkstamos kvalifikacijos specialistų pritraukimo į Raseinių rajoną tvarkos aprašo patvirtinimo

Justė Tamulytė

2022 m. gruodžio 15 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 56-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. gruodžio 15 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-335 Dėl Raseinių, Ariogalos miestų ir Betygalos miestelio 770 metų minėjimo 2023 m. programos patvirtinimo

Judita Radavičienė

 2.

TP-324 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Vengerskai“

Rūtenė Žemkauskienė

 3.

TP-325 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimų bendruomenei „Pagraja“

Rūtenė Žemkauskienė

 4.

TP-332 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-344 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių ligoninei“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 5.

TP-333 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rūtenė Žemkauskienė

 6.

TP-336 Dėl ilgalaikio materialiojo turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

7.

TP-337 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-355 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių rajono savivaldybės administracijai ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimo bendruomenei „Paliepiai“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-321 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos taikymo AB „Energijos skirstymo operatoriui“

Robertas Pareigis

 9.

TP-327 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių rajono savivaldybėje, Kalnujų seniūnijoje, pirkimo

Robertas Pareigis

 10.

TP-328 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

 11.

TP-329 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 12.

TP-323 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

13.

TP-331 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 14.

TP-322 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 15.

TP-326 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

https://e-

Dalia Andriulienė

 16.

TP-330 Dėl Raseinių meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 17.

TP-334 Dėl Raseinių meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo

Asta Pagarauskaitė

2022 m. lapkričio 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 55-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. lapkričio 24 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

 Eil. Nr.

 Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

 Pranešėjas

 1.

TP-302 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 2.

TP-294 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 3.

TP-295 Dėl prisijungimo prie vieningos Kauno regiono viešojo transporto el. bilieto sistemos

Lina Vaitiekienė

 4.

TP-309 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

 5.

TP-303 Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio atleidimo nuo žemės mokesčio

Dalia Andriulienė

 6.

TP-316 Dėl garantijos suteikimo UAB "Raseinių šilumos tiklai" imamai paskolai

Dalia Andriulienė

 7.

TP-319 Dėl  2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 8.

TP-290 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-298 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-304 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-305 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių socialinių paslaugų centro

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-314 Dėl rajono įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo

Robertas Pareigis

 13.

TP-315 Dėl Raseinių rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininkės turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo

Robertas Pareigis

 14.

TP-291 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 15.

TP-292 Dėl pritarimo Raseinių specialiajai mokyklai dalyvauti atrankoje dėl pertvarkymo į Regioninį specialiojo ugdymo centrą

Danutė Vizbarienė

 16.

TP-297 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-411 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 17.

TP-296 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 18.

TP-299 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi minimalių normų 2023 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 19.

TP-300 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namuose 2023 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 20.

TP-301 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre 2023 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 21.

TP-311 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2023 metais teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 22.

TP-306 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 23.

TP-307 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 24.

TP-293 Dėl pritarimo projektui „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Raseinių rajono savivaldybėje“

Indrė Antanaitienė

 25.

TP-308 Dėl pritarimo projektui „Įvairialypio švietimo plėtojimas, vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“

Indrė Antanaitienė

 26.

TP-310 Dėl elektros oro linijos dalies, esančios Raseinių rajono savivaldybės, Betygalos seniūnijos, Saugailių kaime, pirkimo

Daiva Dapkūnaitė

 27.

TP-313 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Dapkūnaitė

 28.

TP-312 Dėl pritarimo mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioninio mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose atliekų tvarkymo mokesčiui

Tomas Andriulis

 29.

TP-317 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Juratė Verde

 30.

TP-318 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė verde

2022 m. spalio 27 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 54-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. spalio 27 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-285 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

2.

TP-273 Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Raseinių meno mokykloje

Asta Pagarauskaitė

3.

TP-282 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

4.

TP-261 Dėl mokamų paslaugų įkainių VšĮ Raseinių ligoninėje nustatymo

Akvilė Juškienė

5.

TP-287 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Akvilė Juškienė

6.

TP-262 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

7.

TP-269 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Jūratė Verde

8.

TP-270 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo galimybių studijos ir projektų rengimui bei įgyvendinimui

Jūratė Verde

9.

TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

10.

TP-263 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

11.

TP-268 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti lengvuosius automobilius

Dalia Andriulienė

12.

TP-277 Dėl leidimo Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

13.

TP-280 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio mėn. 25 d. sprendimo Nr. TS-211 "Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

14.

TP-284 Dėl 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

15.

TP-262 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namams

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-271 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių autobusų parkas“

Rūtenė Žemkauskienė

17.

TP-272 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

18.

TP-281 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-283 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-87 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį draugijai „Ariogalos vienybė“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

20.

TP-265 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Robertas Pareigis

21.

TP-266 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Robertas Pareigis

22.

TP-267 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio turto (nebaigtos statybos) nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

23.

TP-274 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto investavimo

Robertas Pareigis

24.

TP-275 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo

Robertas Pareigis

25.

TP-276 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų patvirtinimo

Robertas Pareigis

26.

TP-278 Dėl Raseinių rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininkės turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo

Robertas Pareigis

27.

TP-279 Dėl pritarimo Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

28.

TP-286 Dėl lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai,visuomenės sveikatai,gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninai situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kęstutis Jonikas

29.

TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-59 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

2022 m. rugsėjo 29 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 53-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. rugsėjo 29 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

TP-255 Dėl 2022-2023 metų Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 2.

TP-248 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo" pakeitimo

Gražina Račienė

 3.

TP-250 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-271 „Dėl programos „Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 4.

TP-244 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo kompensacijoms skaičiuoti  2022–2023 metų šildymo sezonui

Daiva Dapkūnaitė

5.

TP-240 Dėl pritarimo projektui „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ 

Loreta Laugalienė

 6.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 7.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 8.

TP-256 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 9.

TP-258  Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-243 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-251 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-246 Dėl rajono ugdymo įstaigoms priklausančių transporto priemonių įkainių patvirtinimo

Robertas Pareigis

 13.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-62 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 14.

TP-249 Dėl išlyginamosios klasės komplektavimo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje 2022-2023 mokslo metais

Lina Stulgienė

 15.

TP-253 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

 16.

TP-257 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

 17.

TP-254 Dėl leidimo Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinėje mokykloje steigti priešmokyklinio ugdymo grupę

Asta Pagarauskaitė

 18.

TP-252 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

2022 m. rugsėjo 15 d.
2022 m. rugpjūčio 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 51-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-224 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą

Judita Radavičienė

 2.

TP-212 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 3.

TP-227 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. Sprendimo Nr. TS-84 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-225 Dėl maksimalių socialinių paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Raseinių rajono savivaldybės gyventojams nustatymo

Vanda Pranckienė

 5.

TP-226 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 6.

TP-218 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vanda Pranckienė

 7.

TP-223 Dėl garantijos UAB "Raseinių vandenys" imamai paskolai suteikimo

Dalia Andriulienė

 8.

TP-228 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-229 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-230 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 11.

TP-209 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo“  pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 12.

TP-214 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl keleivių (įskaitant ir mokinius) vežimo organizavimo, vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, bei nuostolių, susidariusių keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 13.

TP-215 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršruto Raseiniai – Ariogala – Raseiniai patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 14.

TP-211 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-210 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje

Danutė Vizbarienė

 16.

TP-213 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių specialiojoje mokykloje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 17.

TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 18.

TP-217 Dėl Raseinių specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 19.

TP-219 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 20.

TP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2022-2023 mokslo metais“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 21.

TP-220 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-221 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 23.

TP-234 Dėl Raseinių rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininkės turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 24.

TP-231 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė Jovarauskienė

 25.

TP-232 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Jolita Pamedytytė Jovarauskienė

 26.

TP-233 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ pakeitimo

Jūratė Verde

2022 m. birželio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 50-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. birželio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-171 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

2.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30  d. sprendimo Nr. TS-309 „Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

3.

TP-203 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasaros ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

4.

TP-172 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

5.

TP-173 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Lina Stulgienė

6.

TP-185 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Stulgienė

7.

TP-174 Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Stulgienė

8.

TP-190 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Šaltinio progimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

9.

TP-188 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo

Vidmantas Merkliopas

10.

TP-198 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

11.

TP-175 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

12.

TP-176 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

13.

TP-202 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Jūratė Verde

14.

TP-194 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų  strateginio plėtros plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaitai

Jurgita Petrulienė

15.

TP-195 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr.TS-335 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ pakeitimo

Gintas Brazas

16.

TP-204 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

17.

TP-183 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Robertas Pareigis

18.

TP-191 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Robertas Pareigis

19.

TP-192 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Verėduvos kaimo bendruomenei

Robertas Pareigis

20.

TP-197 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių pagalbos šeimai namams

Robertas Pareigis

21.

TP-199 Dėl Raseinių rajono kultūros centro teikiamų paslaugų ir trumpalaikės patalpų nuomos įkainių patvirtinimo

Robertas Pareigis

22.

TP-196 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo

Robertas Pareigis

23.

TP-201 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo

Robertas Pareigis

24.

TP-178 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

25.

TP-179 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.  gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

26.

TP-180 Dėl keleivių (įskaitant ir mokinius) vežimo organizavimo, vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, bei nuostolių, susidariusių keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

27.

TP-181 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Berteškiai“

Robertas Pareigis

28.

TP-184 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

29.

TP-186 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ faktiškai atliktų investicijų patvirtinimo

Robertas Pareigis

30.

TP-187 Dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių šilumos tinklai“ nustatymo

Robertas Pareigis

31.

TP-182 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl  2022 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

32.

TP-189 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uab „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

33.

TP-193 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės  26 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Valdas Butrimas

34.

TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Violeta Mielinienė

2022 m. gegužės 19 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 49-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. gegužės 19 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2021 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

2.

TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Voluinės Volodimiro miesto tarybos (Ukraina) bendradarbiavimo sutarčiai

Greta Čėsnaitė

3.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-348 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Rima Kedavičienė

4.

TP-160 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje

Rima Kedavičienė

5.

TP-162 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

6.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

7.

TP-156  Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

8.

TP-157  Dėl leidimo Raseinių rajono švietimo įstaigoms pirkti transporto priemones

Jonas Tamošaitis

9.

TP-158 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Lina Vaitiekienė

10.

TP-161 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

11.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

12.

TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

13.

TP-166 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

14.

TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

15.

TP-167 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-168 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

17.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo nuomos sąlygų patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

2022 m. balandžio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 48-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. balandžio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-151 Dėl pritarimo projekto „Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas (informacinio paviljono - lankytojų centro statyba)“ įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

2.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo

 Indrė Antanaitienė

 3.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl pritarimo projektui „Infrastruktūros įrengimas ir sutvarkymas investuotojams Raseinių r. sav. Viduklės sen., Smiltynės k.“ pripažinimo netekusiu galios

Indrė Antanaitienė

 4.

TP-116 Dėl 2022 metų Valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-115 Dėl 2022 metų Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo UAB „Raseinių žuvininkystė"

Dalia Andriulienė

 6.

TP-129 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 7.

TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 8.

TP-144 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 9.

TP-130 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Rimanta Baublienė

 10.

TP-121 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 11.

TP-137 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Rasa Simonavičienė

 12.

TP-119 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 13.

TP-120 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 14.

TP-117 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 15.

TP-134 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 16.

TP-136 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 17.

TP-150 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 18.

TP-102 gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-103 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 20.

TP-104 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 21.

TP-105 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui

Rūtenė Žemkauskienė

 22.

TP-106 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 23.

TP-109 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 24.

TP-124 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 25.

TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimo bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 26.

TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 27.

TP-135 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 28.

TP-138 Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 29.

TP-107 Dėl 2022 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 30.

TP-114 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 31.

TP-126 Dėl planinio vietų skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 32.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 33.

TP-122 Dėl naujo gatvės pavadinimo suteikimo ir įregistruoto gatvės pavadinimo ašinės linijos pratęsimo

Artūras Balčiauskas

 34.

TP-123 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Akvilė Juškienė

 35.

TP-111 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

 36.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 37.

TP-131 Dėl pritarimo projektui ,,Raseinių rajono Gruzdiškės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas"

Lina Čėsnienė

 38.

TP-146 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių sąrašų patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 39.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. TS-94 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas““ pakeitimo

Artūras Kosa

 40.

TP-112 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2022-2023 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 41.

TP-113 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos  struktūros pertvarkymo

Modesta Lukoševičienė

 42.

TP-139 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Raseinių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 43.

TP-142 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 44.

TP-118 Dėl maitinimo dienos normos Raseinių specialiosios mokyklos mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo

Asta Pagarauskaitė

 45.

TP-128 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo mainų paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Pozityvaus ugdymo ir socio-emocinių įgūdžių stiprinimas sėkmingai mokinio brandai“

Asta Pagarauskaitė

 46.

TP-143 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

 47.

TP-145 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 48.

TP-147 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 49.

TP-148 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Donatas Dabžanskis

 50.

TP-141 Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 51.

TP-149 Dėl Raseinių rajono mobilaus darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

2022 m. kovo 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 47-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. kovo 24 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-98 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

Vaidas Kuzmarskis

 2.

TP-87 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos

Audronė Lukauskienė

 3.

TP-88 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo

Vidmantas Merkliopas

 4.

TP-85 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-88 ,,Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Rimanta Baublienė

 5.

TP-79 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitai

Robertas Sitavičius

 6.

TP-91 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 7.

TP-71 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

8. 

TP-93 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Robertas Pareigis

 9.

TP-73 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 10.

TP-95 Dėl jaunimo organizacijų  ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 11.

TP-74 Dėl pritarimo projektui „Infrastruktūros įrengimas ir sutvarkymas investuotojams Raseinių r. sav. Viduklės sen., Smiltynės k.“

Indrė Antanaitienė

 12.

TP-75 Dėl projekto ,,Futbolo mokyklos „Vienybė” socialinio verslo kūrimas“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

 13.

TP-86 Dėl asociacijos „Raseinių krepšinis“ 2022 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 14.

TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitų

Modesta Lukoševičienė

 16.

TP-78 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-92 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimų bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-80 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 19.

TP-90 Dėl socialinio būsto nuomos  mokesčio sumažinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-97 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 21.

TP-81 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 22.

TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Danutė Vizbarienė

 23.

TP-84 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitų

Judita Radavičienė

 24.

TP-89 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

Jekaterina Povailaitienė

 25.

TP-94 Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui

Justė Tamulytė

 26.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

2022 m. kovo 3 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 46-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. kovo 3 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

2.

TP-69  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

3.

TP-72 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio taikymo AB „Energijos skirstymo operatoriui“

Robertas Pareigis

2022 m. vasario 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 45-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. vasario 24 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-42 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Jūratė Garliauskienė

 2.

TP-56 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2021 m. veiklos ataskaitai

Arnas Zmitra

 3.

TP-44 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Arvydas Spurga

 4.

TP-49 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Ina Norkevičienė

 5.

TP-58 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Rasa Šebelskienė

 6.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

 7.

TP-57 Dėl pritarimo projektui „Betygalos bendruomenės patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“

Loreta Sirvidienė

 8.

TP-60 Dėl 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-61 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

 10.

TP-62 Dėl leidimo Raseinių socialinių paslaugų centrui pirkti transporto priemones

Dalia Andriulienė

 11.

TP-36 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Raseinių ligoninėje įkainių nustatymo

Daiva Daugėlienė

 12.

TP-37 Dėl mokamų paslaugų įkainių VšĮ Raseinių ligoninėje nustatymo

Daiva Daugėlienė

 13.

TP-38 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Daugėlienė

14.

TP-66 Všį Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų paslaugų įkainių nustatymo

Daiva Daugėlienė

 15.

TP-41 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

 16.

TP-46 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Čėsnienė

 17.

TP-47 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Gabšių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-48 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Akstinų kaimų bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-50 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

 20.

TP-51 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre

Loreta Laugalienė

 21.

TP-52 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

Modesta Lukoševičienė

22.

TP-65 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 23.

TP-53 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 24.

TP-64 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 25.

TP-54 Dėl pritarimo Kėdainių rajono ir Raseinių rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai

Greta Čėsnaitė

 26.

TP-55 Dėl Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Romualdas Morkevičius

 27.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 28.

TP-63 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Greta Čėsnaitė

2022 m. vasario 15 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 44-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. vasario 15 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-39 Dėl pritarimo pasirašyti programos Erasmus+ susitarimą ir įgyvendinti programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektus 2022-2027 m.

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-40 Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

3.

TP-45 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Viduklės sporto bazė“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

2022 m. sausio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 43-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. sausio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-3 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vincas Blinstrubas

 2.

TP-12 Raseinių rajono savivaldybės  tarybos Antikorupcijos  komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

Giedrius Kunigiškis

 3.

TP-30 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-9 Dėl leidimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 5.

TP-22 Dėl leidimo Raseinių rajono kultūros centrui pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 6.

TP-23 Dėl leidimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 7.

TP-16 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 8.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Rasa Simonavičienė

9.

TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 10.

TP-4 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 11.

TP-2 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 12.

TP-11 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 13.

ТP-5 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Kaulakių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-6 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-19 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-27 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

18. 

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-332 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 20.

TP-8 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 21.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Loreta Laugalienė

 22.

TP-10 Dėl projekto ,,Kokybės krepšelis“ Raseinių Šaltinio progimnazijoje finansavimo

Jonas Tamošaitis

 23.

TP-14 Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 24.

TP-20 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 25.

TP-17 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 26.

TP-29 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 27.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 28.

TP-21 Dėl pritarimo projekto „Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui“ įgyvendinimui

Loreta Sirvidienė

 29.

TP-25 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo pakeitimo

Valmantas Bentnorius

 30.

TP-26 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

 31.

TP-33 Dėl pavedimo administracijos direktoriui

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 32.

TP-32 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

2021 m. gruodžio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 42-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gruodžio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1

TP-328 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo

Vaidas Kuzmarskis

2

TP-339 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

3

TP-330 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių  patvirtinimo

Dalia Andriulienė

4

TP-331 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

5

TP-315 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

6

TP-316 Dėl Raseinių rajono savivaldybės herbo, gyvenamųjų vietovių herbų, herbinių vėliavų ir kitų heraldikos objektų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Violeta Aukštakienė

7

TP-320 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre teikiamų laikino atokvėpio paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

8

TP-321 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta  Laugalienė

9

TP-311 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

10

TP-332 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

11

TP-341 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Raseinių ligoninėje įkainių nustatymo

Akvilė Juškienė

12

TP-309 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

13

TP-310 Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo

Arvydas Spurga

Loreta Laugalienė

14

TP-313 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

15

TP-318 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

16

TP-314 Dėl atleidimo nuo nesumokėtų delspinigių dalies

Robertas Pareigis

17

TP-319 Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir jo keitimo

Robertas Pareigis

18

TP-323 Dėl konteinerių perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

19

TP-329 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

20

TP-317 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

Loreta Sirvidienė

21

TP-322 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimo nr. TS-93 „Dėl informacijos apie asmenį, siekinatį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rūta Pocienė

22

TP-312 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

23

TP-324 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

24

TP-325 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

25

TP-326 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

26

TP-333 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

27

TP-342 Dėl lengvatos suteikimo E. Karpijienės individualiai įmonei „Raseinių Magdė“

Rūtenė Žemkauskienė

28

TP-327 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo

Romualdas Morkevičius

29

TP-335 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė Jovarauskienė

30

TP-336 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro „Atrask Raseinius“ įsteigimo, steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

31

TP-334 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. TS-94 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas“ pakeitimo

Valdas Butrimas

32

TP-337 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl Raseinių rajono savivaldybėje atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

33

TP-338 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Čėsnienė

34

TP-340 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

35

TP-343 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ pakeitimo

Viktorija Vaičiuvienė

2021 m. gruodžio 2 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 41-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gruodžio 2 d. 8.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-308 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

2021 m. lapkričio 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 40-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. lapkričio 25 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

Audronė Lukauskienė

 2.

TP-295 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-178 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rimantas Simonavičius

 3.

TP-286 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi minimalių metinių normų 2022 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-287 Dėl  BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų maitinimo išlaidų ir išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų 2022 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-292 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre 2022 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-293 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namuose 2022 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

7.

TP-294 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 8.

TP-289 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 9.

TP-290 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl turto, reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. TS-314 „Dėl turto perdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti Nemakščių, Betygalos ir Pagojukų seniūnijoms“ 1 punkto pakeitimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 10.

TP-296 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Ariogalos tėkmė“

Robertas Pareigis

 11.

TP-304 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimo bendruomenei

Robertas Pareigis

 12.

TP-306 Dėl materialiojo ilgalaikio turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 13.

TP-291 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m.  kovo 27 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-108 „Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 14.

TP-300 Dėl Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo

Greta Čėsnaitė

 15.

TP-297 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 16.

TP-301 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo

Gražina Račienė

 17.

TP-298 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

 18.

TP-302 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 19.

TP-299 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto įrašymo į savivaldybės  socialinio būsto fondo sąrašą ir perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-305 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 21.

TP-303 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-307 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Raginskė

2021 m. spalio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 39-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. spalio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-255 Dėl triukšmo prevencijos Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 2.

TP-257 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 3.

TP-272 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-260 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių pagalbos šeimai namuose

Loreta Laugalienė

 5.

TP-271 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-258 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 7.

TP-259 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-369 „Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo
pagal panaudos sutartį asociacijai kaimų bendruomenei ,,Girkalnis“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-262 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių rajono kultūros centro

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-354 „Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos patikėjimo teise valdomo turto trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-269 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių Šaltinio progimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-278 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vosiliškio Šv. Juozapo parapijai

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-279 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 13.

TP-256 Dėl pavadinimo aikštei Ariogalos m. suteikimo

Artūras Balčiauskas

 14.

TP-261 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 15.

ТP-263 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 16.

TP-267 Dėl Raseinių kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

Lina Stulgienė

 17.

TP-273 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

 18.

TP-276 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 19.

TP-274 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-265 Dėl elektros oro linijų pirkimo Raseinių rajono savivaldybės Kaulakių kaime

Romualdas Morkevičius

 21.

TP-275 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į atrankos komisijas

Romualdas Morkevičius

 22.

TP-277 Dėl dotacijos skyrimo už elektros linijos iškėlimą

Romualdas Morkevičius

 23.

TP-268 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 24.

TP-280 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 25.

TP-270 Dėl programos „Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ patvirtinimo

Judita Radavičienė

 26.

TP-266 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-219 "Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-281 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 28.

TP-282 Dėl konkursų į Raseinių rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo

Rima Kedavičienė

29.

Informacija apie Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimą

Violeta Mielinienė

2021 m. rugsėjo 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 38-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

Lina Vaitiekienė

2.

TP-245 Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

3.

TP-236 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

5.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai 

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-252 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

7.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

8.

TP-251 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andriulienė

9.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Indrė Antanaitienė

10.

ТP-237 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamos laikino atokvėpio paslaugos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kainų ir vietų skaičiaus patvirtinimo

Loreta Laugalienė

11.

TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo 

Judita Radavičienė

12.

TP-248 Dėl išlyginamųjų klasių užsieniečių vaikams Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje komplektavimo 

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-240 Dėl Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

Jonas Tamošaitis

14.

TP-243 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

15.

TP-244 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-249 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Danutė Vizbarienė

2021 m. rugsėjo 23 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 37-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

 1.

Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu

2021 m. rugpjūčio 26 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 36-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

TP-231 Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Vizbarui

Pranas Gedminas

 2.

TP-201 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d.  sprendimo Nr. TS-353 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 3.

TP-202 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-205 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro paskyrimo teikti asmeninę pagalbą ir asmeninės pagalbos teikimo kainos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-204 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

Modesta Čėsnienė

 6.

TP-212 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 7.

TP-221 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 8.

TP-217 Dėl leidimo Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje steigti ikimokyklinio ugdymo grupę

Modesta Lukoševičienė

 9.

TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 10.

TP-213 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-98 "Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais" pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

 11.

TP-215 Dėl mokinių priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Stulgienė

12.

ТP-210 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 13.

TP-206 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Armandas Mockus

 14.

TP-211  Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Kaulakių kaimo bendruomenei, ribų žemės plotui suformavimo

Artūras Balčauskas

 15.

TP-218 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 16.

TP-219 Dėl socialinio būsto išnuomojimo

Lina Vaitiekienė

 17.

ТP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo dalies pakeitimo

Аrtūras Kosa

 18.

TP-229 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 19.

TP-223 Dėl turto perdavimo valstybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 20.

TP-230 Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Robertas Pareigis

 21.

TP-224 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties

Robertas Pareigis

 23.

TP-203 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 24.

TP-207 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 25.

TP-208 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 26.

TP-220 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-214 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 28.

TP-225 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 29.

TP-226 Dėl atstovų delegavimo į Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupę

Lina Čėsnienė

 30.

TP-227 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo 2021 – 2022 metų šildymo sezonui

Romualdas Morkevičius

 31.

TP-232 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Romualdas Morkevičius

 32.

TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18  d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Violeta Mielinienė

2021 m. birželio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 35-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. birželio 30 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-170 Dėl pritarimo projektui ir dalyvavimui partnerio teisėmis

Loreta Sirvidienė

 2.

TP-185 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

 3.

TP-175 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 4.

TP-176 Dėl pavedimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

5.

TP-171 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 6.

TP-172 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 ,,Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 7.

TP-197 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų patvirtinimo

Robertas Pareigis

 8.

TP-167 Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2015 - 2020 m. galutinės ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 9.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 10.

TP-168 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių pagalbos šeimai namuose

Regina Stulgaitienė

 11.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Regina Stulgaitienė

 12.

TP-181 Dėl mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Regina Stulgaitienė

 13.

TP-173 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šiluvos neįgaliųjų globos bendrijai

Rūtenė Žemkauskienė

14. 

TP-191 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-192 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl negyvenamųjų patalpų T. Daugirdo g. 7-2, Raseiniuose, pripažinimo nereikalingomis ir sutikimo jas perduoti patikėjimo teise Lietuvos kariuomenei“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-196 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-195 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 18.

TP-174 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

19. 

TP-180 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo

Judita Radavičienė

 20.

TP-182 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 21.

TP-183 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 22.

TP-184 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 23.

TP-186 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dalia Andriulienė

 24.

TP-194 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 25.

TP-187 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

 26.

TP-193 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 27.

TP-188 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ keitimo

Armandas Mockus

 28.

TP-189 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

Armandas Mockus

 29.

TP-190 Dėl pasiūlymų dėl Raseinių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Raseinių rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Armandas Mockus

 

30.

TP-198 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

                                                                                     

2021 m. gegužės 27 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 34-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gegužės 27 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybę reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Judita Radavičienė

 2.

TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2020 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

 3.

TP-158 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-162 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ keitimo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-136 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 6.

TP-137 Dėl palydimosios globos paslaugos organizavimo ir teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 7.

TP-138 Dėl planinio vietų skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 8.

TP-140 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 9.

TP-141 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų atokvėpio paslaugų šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kainų ir vietų skaičiaus patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-135 Dėl nekilnojamojo valstybės turto Raseinių mieste pripažinimo nereikalingu valstybinėms funkcijoms įgyvendinti

 

Robertas Pareigis

 11.

TP-139 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimo bendruomenei ,,Gynėvė“

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-143 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 13.

TP-146 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Betygala“

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-154 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-161 Dėl lengvatos suteikimo MB „Raseinių turgus“

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-163 Dėl leidimo atlikti remonto darbus

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-142 Dėl galutinės Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2015-2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 18.

TP-144 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų sutrumpinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo

Artūras Balčiauskas

 19.

TP-145 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 20.

TP-148 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, skirtų tremtiniams ir politiniams kaliniams apgyvendinti, įrašymo į Savivaldybės  socialinio būsto fondo sąrašą

Lina Vaitiekienė

 21.

TP-151 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 22.

TP-152 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 23.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 24.

TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 25.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 26.

TP-156 Dėl pritarimo keisti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pavadinimą

Jonas Tamošaitis

 27.

TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Vaida Tunaitienė

 28.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ keitimo

Armandas Mockus

 29.

TP-160 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Aleksandra Liutko

 30.

TP-150 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos

Aleksandra Liutko

 31.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-259 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

2021 m. balandžio 29 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 33-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. balandžio 29 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-134 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 2.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Asta Montvydienė

 3.

TP-97 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

Reda Kunickienė

 4.

TP-111 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 5.

TP-129 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 6.

TP-130 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Rimanta Baublienė

 7.

TP-92 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 8.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 9.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 10.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 11.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 12.

TP-119 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 13.

TP-114 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 14.

TP-121 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-87 Dėl pritarimo sporto klubo ,,Pantera“ sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube ,,Pantera“ rengimui ir įgyvendinimui

Jonas Tamošaitis

 16.

TP-120 Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ 2021 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 17.

TP-91 Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų darbo 2021 metų vasarą

Asta Pagarauskaitė

 18.

TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 19.

TP-88 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 20.

TP-116 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 21.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-279 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Vanda Pranckienė

 22.

TP-90 Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sklypui, esančiam adresu: Raseiniai, Stonų g. 20, parengimo, lėšų skyrimo ir įgaliojimų suteikimo

Artūras Balčiauskas

 23.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 24.

TP-99 Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 25.

TP-100 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 26.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-104 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti ir nuomotis transporto priemones

Dalia Andriulienė

 28.

TP-112 Dėl 2021 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 29.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Savivaldybės būstų įrašymo į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 30.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 31.

TP-102 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 32.

TP-105 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 33.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 34.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 35.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 36.

TP-109 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 37.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 38.

TP-117 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Rimantas Simonavičius

 39.

TP-118 Dėl atstovo delegavimo į Tytuvėnų regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 40.

TP-122 Dėl atstovo delegavimo į Dubysos regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 41.

TP-123 Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų prie valstybinės reikšmės kelių remonto ir įrengimo Raseinių rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 42.

TP-124 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 43.

TP-125 Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

 44.

TP-126 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Vaida Tunaitienė

 45.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 46.

TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 47.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 48.

TP-131 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Violeta Mielinienė

2021 m. kovo 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 32-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. kovo 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Jūratė Garliauskienė

2.

TP-66 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Dominykas Mockus

3.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Rima Kedavičienė

4.

TP-64 Dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

Rima Kedavičienė

5.

TP-60 Dėl Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo 

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

6.

TP-61 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų pratęsimo, sutrumpinimo, geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo panaikinimo

Artūras Balčiauskas

7.

TP-63 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu  Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

8.

TP-67 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

9.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo

Aida Šmuilienė

10.

TP-70 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo 

Modesta Lukoševičienė

11.

TP-73 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Judita Radavičienė

12.

TP-71 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai 

Audronė Lukauskienė

13.

TP-72 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andiulienė

14.

TP-65 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti 

Dalia Andiulienė

15.

TP-74 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Sirvidienė

16.

TP-75 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo 

Gintas Brazas

17.

TP-76 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo 

Valmantas Bentnorius

18.

TP-77 Dėl pritarimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-78 Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Vaida Tunaitienė

20.

TP-79 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

21.

TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

22.

TP-80 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

23.

TP-62 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

24.

TP-81 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Violeta Mielinienė

25.

TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-135 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

26.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

2021 m. vasario 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 31-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. vasario 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Tarybos nario priesaika

 

2.

TP-32 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Giedrius Kunigiškis

3.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Vincas Blinstrubas

4.

TP-20 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai 

Robertas Sitavičius

5.

TP-26 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Ina Norkevičienė

6.

TP-27 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Arvydas Spurga

7.

TP-30 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Rasa Šebelskienė

8.

TP-38 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2020 m. veiklos ataskaitai 

Arnas Zmitra

9.

TP-36 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

11.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

12.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

13.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

Loreta Laugalienė

14.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

15.

TP-21 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Smart Classes for Generation Z“ (sutarties numeris - 2020-1-bg01-ka229-079269-4) 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-33 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Gimnazijos sporto bazės modernizavimas, skatinant fizinį aktyvumą“ finansavimo 

Jonas Tamošaitis

17.

TP-34 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo 

Jonas Tamošaitis

18.

TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 

Aida Šmuilienė

19.

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

20.

TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

21.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai“ 

Rūtenė Žemkauskienė

22.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

24.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“ 

Rūtenė Žemkauskienė

25.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai 

Rūtenė Žemkauskienė

26.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

27.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 

Judita Radavičienė

28.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

29.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

30.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

31.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

32.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

33.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

34.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 

Aleksandra Liutko

35.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“ 

Viktorija Jociūtė

                           

                               

2021 m. sausio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 30-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. sausio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2020 m. ataskaita (informacija apie Raseinių miesto tikslinės teritorijos veiksmų vykdymo eigą)

Viktorija Jociūtė

2.

TP-10 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“

Viktorija Jociūtė

3.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

4.

TP-1 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Liudas Kavaliauskas

5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

6.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

7.

TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

8.

TP-3 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

9.

TP-4 Dėl nevyriausybinių organizacijų  projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

10.

TP-5 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-8 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

12.

TP-9 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Kartu mes stiprūs!“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

14.

TP-16 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

15.

TP-17 Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida

Aleksandra Liutko

16.

TP-18 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ 2020–2023 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

Romualdas Morkevičius

17.

TP-14 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimo

Kęstutis Užemeckas

18.

TP-12 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

19.

TP-15 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės  teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

Informacija atnaujinta 2023-02-03, 09:00:44