POSĖDŽIŲ KALENDORIUS

2021 m. kovo 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 32-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. kovo 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Jūratė Garliauskienė

2.

TP-66 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Dominykas Mockus

3.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Rima Kedavičienė

4.

TP-64 Dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

Rima Kedavičienė

5.

TP-60 Dėl Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo 

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

6.

TP-61 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų pratęsimo, sutrumpinimo, geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo panaikinimo

Artūras Balčiauskas

7.

TP-63 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu  Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

8.

TP-67 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

9.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo

Aida Šmuilienė

10.

TP-70 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo 

Modesta Lukoševičienė

11.

TP-73 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Judita Radavičienė

12.

TP-71 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai 

Audronė Lukauskienė

13.

TP-72 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andiulienė

14.

TP-65 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti 

Dalia Andiulienė

15.

TP-74 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Sirvidienė

16.

TP-75 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo 

Gintas Brazas

17.

TP-76 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo 

Valmantas Bentnorius

18.

TP-77 Dėl pritarimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-78 Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Vaida Tunaitienė

20.

TP-79 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

21.

TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

22.

TP-80 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

23.

TP-62 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

24.

TP-81 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Violeta Mielinienė

25.

TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-135 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

26.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

2021 m. vasario 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 31-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. vasario 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Tarybos nario priesaika

 

2.

TP-32 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Giedrius Kunigiškis

3.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Vincas Blinstrubas

4.

TP-20 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai 

Robertas Sitavičius

5.

TP-26 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Ina Norkevičienė

6.

TP-27 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Arvydas Spurga

7.

TP-30 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Rasa Šebelskienė

8.

TP-38 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2020 m. veiklos ataskaitai 

Arnas Zmitra

9.

TP-36 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

11.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

12.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

13.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

Loreta Laugalienė

14.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

15.

TP-21 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Smart Classes for Generation Z“ (sutarties numeris - 2020-1-bg01-ka229-079269-4) 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-33 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Gimnazijos sporto bazės modernizavimas, skatinant fizinį aktyvumą“ finansavimo 

Jonas Tamošaitis

17.

TP-34 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo 

Jonas Tamošaitis

18.

TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 

Aida Šmuilienė

19.

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

20.

TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

21.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai“ 

Rūtenė Žemkauskienė

22.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

24.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“ 

Rūtenė Žemkauskienė

25.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai 

Rūtenė Žemkauskienė

26.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

27.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 

Judita Radavičienė

28.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

29.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

30.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

31.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

32.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

33.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

34.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 

Aleksandra Liutko

35.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“ 

Viktorija Jociūtė

                           

                               

2021 m. sausio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 30-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. sausio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2020 m. ataskaita (informacija apie Raseinių miesto tikslinės teritorijos veiksmų vykdymo eigą)

Viktorija Jociūtė

2.

TP-10 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“

Viktorija Jociūtė

3.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

4.

TP-1 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Liudas Kavaliauskas

5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

6.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

7.

TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

8.

TP-3 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

9.

TP-4 Dėl nevyriausybinių organizacijų  projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

10.

TP-5 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-8 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

12.

TP-9 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Kartu mes stiprūs!“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

14.

TP-16 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

15.

TP-17 Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida

Aleksandra Liutko

16.

TP-18 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ 2020–2023 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

Romualdas Morkevičius

17.

TP-14 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimo

Kęstutis Užemeckas

18.

TP-12 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

19.

TP-15 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės  teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

Informacija atnaujinta 2021-04-06, 19:43:17