Praktika studentams

   Raseinių rajono savivaldybės administracijoje sudaromos galimybės studentams atlikti praktiką. 
   Studentus atlikti praktikos atsiunčia mokymo įstaigos arba jie atvyksta savo iniciatyva. Mokymo įstaiga arba studentas dėl praktikos atlikimo turi kreiptis raštu į Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrių. Mokymo įstaiga rašte pateikia duomenis apie studentus (vardas, pavardė, specialybė, kursas, praktikos tikslas, uždaviniai ir trukmė, Savivaldybės administracijos padalinys, kuriame studentas pageidauja atlikti praktiką). Jei kreipiasi studentas savo iniciatyva, jis savo prašyme pateikia tokius pačius duomenis. Studentas, priimamas atlikti praktikos Savivaldybės administracijoje, ne vėliau, kaip likus 5 dienoms iki praktikos pradžios, pateikia mokymo įstaigos įgalioto asmens ir studento pasirašytos studento praktinio mokymo sutarties 3 egzempliorius.
Informacija atnaujinta 2021-01-13, 22:40:51