Administracinės naštos mažinimas

» Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2021 m. II pusmetį

» Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2021 m. I pusmetį

» Administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano Valdymo tobulinimo programoje Nr. 1

» Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2020 m. II pusmetį 

» Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2020 m. I pusmetį 

Informacija atnaujinta 2022-02-03, 16:23:32