Darbo užmokestis

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. II ketv. (Eur)
Politikai
Meras 1 3294 3392
Mero pavaduotojas 1 3505 3600
Tarybos nariai 23 230 306
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3536 3706
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3533 3723
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 15 2750 2945
Vyriausiasis specialistas 54 1663 1804
Vyresnysis specialistas 5 1605 1708
Seniūnas 12 2045 2230
Seniūno pavaduotojas 7 1657 1698
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 32 1458 1604
Vyresnysis specialistas 2 1248 1396
Buhalteris 13 1433 1714
Specialistas 22 1169 1307
Referentas 2 1351 1486
Vairuotojas 3 1227 1325
Seniūnijos ūkio darbuotojas 12 826 938
Valytojos 9 689 784
Informacija apie išmokėtas vienkartines pinigines išmokas      
       
Vienkartinės piniginės išmokos  Asmenų skaičius   2022 m. II ketvirtis
      Skirta suma (Eur)
Valstybės tarnautojai 3   900
Informacija parengė Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Rūta Butkienė

Informacija atnaujinta 2022-07-15, 10:43:17