Darbo užmokestis

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. (Eur)
Politikai
Meras 1 3114 3253
Mero pavaduotojas 1 3295 3473
Tarybos nariai 23 165 253
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3183 3266
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3062 3142
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 15 2398 2407
Vyriausiasis specialistas 49 1480 1458
Vyresnysis specialistas 2 1540 1743
Seniūnas 12 1777 1845
Seniūno pavaduotojas 7 1517 1488
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 26 1182 1227
Vyresnysis specialistas 8 1043 964
Buhalteris 13 1324 1415
Specialistas 25 1006 1058
Referentas 2 1164 1228
Vairuotojas 3 1151 1308
Seniūnijos ūkio darbuotojas 12 734 771
Valytojos 9 583 666
Informacija apie išmokėtas vienkartines pinigines išmokas   
       
Vienkartinės piniginės išmokos  Asmenų skaičius   2020 m. IV ketvirtis
      Skirta suma (Eur)
Valstybės tarnautojai 79   9650
Informacija parengė Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Rūta Butkienė
Informacija atnaujinta 2021-01-18, 22:33:12