Darbo užmokestis

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. I ketv. (Eur)
Politikai
Meras 1 3294 3378
Mero pavaduotojas 1 3505 3600
Tarybos nariai 23 230 277
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3536 3705
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3533 3723
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 15 2750 2740
Vyriausiasis specialistas 54 1663 1712
Vyresnysis specialistas 5 1605 1638
Seniūnas 12 2045 2094
Seniūno pavaduotojas 7 1657 1711
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 32 1458 1551
Vyresnysis specialistas 2 1248 1357
Buhalteris 13 1433 1549
Specialistas 22 1169 1274
Referentas 2 1351 1474
Vairuotojas 3 1227 1325
Seniūnijos ūkio darbuotojas 12 826 905
Valytojos 9 689 764
Informacija apie išmokėtas vienkartines pinigines išmokas
Vienkartinės piniginės išmokos  Asmenų skaičius 2022 m. I ketvirtis
Skirta suma (Eur)
Valstybės tarnautojai 9 12456,85
Informacija parengė Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Rūta Butkienė

Informacija atnaujinta 2022-04-13, 14:18:10