Savivaldybės strateginis veiklos planas

Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2023 m. strateginis veiklos planas

»  Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas


Rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginis veiklos planas

   Savivaldybės tarybos 2020-08-18 sprendimu Nr. TS-254 buvo patvirtintas programų, kurių pagrindu rengiamas strateginis veiklos planas ir 2021 m. Savivaldybės biudžetas, sąrašas. 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 - 2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Programos koordinatorius

 

1

2

3

4

 

01

Valdymo tobulinimo programa

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjas

 

Biudžeto ir finansų analizės skyrius

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

 

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

 

Seniūnijos

 

Rajono Savivaldybės biudžetinės įstaigos

 

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius

 

Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius

 

Viešosios tvarkos skyrius

 

Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius

 

02

Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programa

Švietimo ir sporto skyrius

Švietimo ir  sporto skyriaus vedėjas

 

Rajono Savivaldybės ugdymo įstaigos

 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba

 

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

 

03

Socialinės atskirties mažinimo programa

Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

 

Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai

 

Raseinių socialinių paslaugų centras

 

Raseinių pagalbos šeimai namai

 

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

 

04

Sveikos visuomenės formavimo programa

Švietimo ir sporto skyrius

Švietimo ir  sporto skyriaus vedėjas

 

Socialinės paramos skyrius

 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

 

Raseinių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

 

Rajono Savivaldybės biudžetinės įstaigos (pagal vykdomus projektus)

 

05

Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa

Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius

Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

 

Švietimo ir sporto skyrius

 

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

 

Raseinių rajono kultūros centras

 

Raseinių krašto istorijos muziejus

 

Raseinių rajono savivaldybės administracija

 

Rajono Savivaldybės biudžetinės įstaigos

 

06

Kultūros paveldo išsaugojimo programa

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

 

Raseinių krašto istorijos muziejus

 

Raseinių rajono savivaldybės administracija

 

08

Teritorijų planavimo programa

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

 
 

09

Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programa

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas

 

10

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

 

Seniūnijos

 

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

 

11

Investicijų programa

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

 

Rajono Savivaldybės biudžetinės įstaigos (pagal vykdomus projektus)

 

12

Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa

Viešosios tvarkos skyrius

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

 

Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba

 

Rajono Savivaldybės biudžetinės įstaigos

 

  Pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo strateginio veiklos plano galima teikti iki 2020-12-15 el. paštu  savivaldybe@raseiniai.lt.       

   Galutinį sprendimą dėl priemonių įtraukimo į Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą priims Raseinių rajono savivaldybės taryba.

Raseinių rajono savivaldybės 2020 - 2022 m. strateginis veiklos planas

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planas
 
   Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas  (patikslintas strateginis veiklos planas)


 Rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

   2019 m. gruodžio 10 d. Raseinių rajono savivaldybės meras potvarkiu Nr. M-207 delegavo tarybos narius į nuolatinę strateginio planavimo darbo grupę, kurioje 2020 m. sausio 6 - 9 d. bus svarstomi Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programų projektai.

   Savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. TS-143 buvo patvirtintas programų, kurių pagrindu rengiamas veiklos planas ir 2020 m. Savivaldybės biudžetas, sąrašas: 

 

Programos kodas

Programos pavadinimas

Programos koordinatorius

01

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjas

 

02

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjas

03

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

04

Kūno kultūros ir sporto programa

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjas

05

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjas

06

Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

07

Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

08

Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

09

Kaimo plėtros programa

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas

10

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

11

2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

12

Aplinkos apsaugos programa

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

                     

   Su 2020-2022 m. parengtais veiklos plano programų pirminiais projektais, kuriuose pateikiamos planuojamos vykdyti priemonės galima susipažinti čia »

   Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti iki 2020-01-03 el. paštu  daiva.daugeliene@raseiniai.lt. Galutinį sprendimą dėl priemonių įtraukimo į Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginį veiklos planą priims Raseinių rajono savivaldybės taryba.

Raseinių rajono savivaldybės 2019 - 2021 m. strateginis veiklos planas
   Galutinį sprendimą dėl priemonių įtraukimo į Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginį veiklos planą priims Raseinių rajono savivaldybės taryba.
Informacija atnaujinta 2021-02-03, 22:27:17