Valstybinės žemės nuoma

Informacija žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomininkams, naudotojams

   Informuojame žemės sklypų savininkus, valstybinės žemės nuomininkus, naudotojus, kad žemės sklypai, kurie yra nenaudojami ir neprižiūrimi, t. y. nesutvarkyti taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba visiškai neprižiūrimi (apaugę krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinus), taip pat sėklas subrandinusiomis piktžolėmis (kiečiais, usnimis, varnalėšomis ir kt.) netvarkingai laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, netvarkingai laikomas statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės ir žemės ūkio technika, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos šiukšlės ir tuos, kurie iki š. m. liepos 15 dienos bus nenušienauti, įtrauksime į Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kuris bus sudarytas vadovaujantis 2023 m. gegužės 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-154 patvirtintu nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašu.
   Rekomenduojame kasmet laiku tvarkyti Jums priklausančius žemės  sklypus ir išvengti nepatogumų.

 

   Valstybinės žemės mokesčio mokėtojus (tiek fizinius, tiek juridinius asmenis) raginame apsilankyti interneto savitarnos svetainėje adresu: https://raseiniai-savitarna.algoritmas.lt ir registruotis.

   Registruojantis būtina įvesti mokėtojo kodą ir pirminį slaptažodį (šiuos duomenis rasite mokėjimo pranešime). Kad mokėjimo pranešimai būtų siunčiami elektroniniu paštu savitarnos svetainėje pasirinkti paslaugą ir „Informacijos“ lauke spausti „Redaguoti“, ir pažymėti „popierinių mokėjimo pranešimų paštu nesiųsti“. Tai rekomenduojama atlikti, kad už 2021 metus siunčiamus mokėjimo pranešimus jau galėtumėte gauti elektroniniu būdu.


» Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas 


   Raseinių rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių, mokėjimo terminų ir lengvatų:

Metai

Valstybinės žemės nuomos mokėjimo tarifai bei lengvatos

2023

2023 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-197

2022

2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-102

2021

2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. TS-108

2020

2020 m. birželio 4 d. sprendimas Nr. TS-163

2019

2019 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-170

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos"; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos"; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos"; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą", Raseinių rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 28 d. priėmė sprendimą Nr. TS-240 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

   Pažymime, kad  sudarant po 2009-01-01 valstybinės žemės nuomos sutartis arba naudotojams be sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės (VRV), apskaičiuotas pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus verčių žemėlapius (daugiau informacijos www.registrucentras.lt). Tiems valstybinės žemės naudotojams, kurių sutartys sudarytos iki 2009-01-01 išnuomotos valstybinės žemės vertė perskaičiuojama, kai nuo jos nuomos sutarties sudarymo praėjo treji metai - tai reglamentuoja žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004., Nr. 28-868) 9 str. 12 dalis. Jei nuo žemės nuomos sutarties pradžios nėra praėję treji metai, valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas kaip ir ankstesniais metais, tai yra nuo nominalios indeksuotos žemės vertės.

 Raseinių r. sav. verčių zonų žemėlapis

Nr.

Zona

38

Raseinių r. savivaldybė

38.1

Raseinių m.

38.1.1

Centras, apribotas gatvėmis su joms priklausančiais statiniais: Vytauto Didžiojo g. lyginiais Nr. 2 - 12, nelyginiais Nr. 1 - 21, įskaitant miesto parką, Dubysos g. tik lyginiais Nr.2 - 10, Jaunimo g. nelyginiais Nr. 1 - 19, 19A, 19B, lyginiais Nr. 2 - 12, V. Kudirkos g. lyginiais Nr. 2 - 12, nelyginiais Nr. 3 - 11, 11A, Maironio g. nelyginiais Nr. 1 - 7, lyginiais Nr. 2 - 36, įskaitant L. Giros g. Nr. 2, T. Daugirdo g. tik nelyginiais Nr. 1 - 17, Domininkonų g. lyginiais Nr. 2 - 12, nelyginiais Nr. 1 - 21, Vilniaus g. dalis su lyginiais Nr. 124 - 138, nelyginiais Nr. 77 - 119, įskaitant Tiesos g. Nr. 2, 2A, Stoties g. Nr. 1, 3, Sporto g. tik lyginiais Nr. 2 - 18, Pasažo g.

38.1.2

Likusi Raseinių miesto dalis.

38.2

Ariogalos m.

38.3

Arškainių, Šarkių, Trupinėlių, Paverkšnio, Mirklių, Stonų, Paraseinio, Ančakių, Geišių, Bagdoniškės, Ramonų, Ramanavos, Kantrolių, Klusų, Kazariniškės, Bakučių, Gruzdiškės, Liauberiškės, Girdaičių, Dumšiškių, Gabšių, Paklanių, Sukuriškių, Gūrų, Pareigių kaimai.

38.4

Gėluvos, Baukių, Budriškės, Butkiškės, Taurupio, Algimantų, Jučių, Lesčių, Žąsinų, Padargupių, Daugėliškių, Paliūnės, Molupių, Šlapučių, Antvėjų, Plikių, Padubysio, Paskystūnio ir Juteikių kaimai.

38.5

Girkalnio mstl.

38.6

Nemakščių mstl.

38.7

Viduklės mstl.

38.8

Šiluvos mstl., Zbaro k.

38.9

Betygalos mstl.

38.10

Viduklės glž. st.

38.11

Šiluvos seniūnijos visi miesteliai ir kaimai, Pagojukų seniūnijos Aukštuolių k., Aukštuoliukų k., Barsukinės k., Belazariškio k., Burbiškių k., Dievogalos k., Graužų k., Karalinavos k., Lenčių k., Liaubarų k., Meiliškių k., Papušynio k., Puodžių k., Radviliukų k., Sakalų k., Sargelių k., Sokiškio k., Tautušių k., Tendžiogalos k., Trankinių k., Valatkaičių k., Valatkaičiukų k., Vosiliškio k., Žembiškio k., Zvėgių k.

38.12

Likusi savivaldybės dalis.

38.13

Norgėlų k.

38.14

Raseinių seniūnijos Andrušaičių k., Kalniškių k.

38.15

Kalnujų ir Paliepių seniūnijų visi miesteliai

 

   Pasikeitus adresui ar negavę deklaracijų iki mokesčio mokėjimo termino, fiziniai ir juridiniai asmenys apie tai turi pranešti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyriui.
   Nuomos mokestį mokesčio mokėtojai gali sumokėti bankų skyriuose, pašto skyriuose, pavedimu mokestis mokamas į AB „Luminor Bank“, banko kodas 40100, sąskaitą Nr. LT544010051002215777, nurodant  mokesčio mokėtojo kodą ir įmokos kodą (juridiniams asmenims - 3121, fiziniams asmenims -3111). 
 
   Raseinių butų ūkis įmokų už valstybinė žemės nuomą nuo 2021-01-01, nepriima.

   Informacija teikiama adresu: Raseiniai, Kudirkos g. 5, 107 kabinetas, tel. (8 428)  41 556 arba el. paštu [email protected]
 

 

Informacija atnaujinta 2024-05-20, 10:43:07