Vandentvarka

»  Vandens ir nuotekų kaina

»  Informacija apie daugiabučių namų butų mėnesio namų ūkio išlaidas

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma)

   Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, UAB „Raseinių vandenys“ , apskaičiavo ir patvirtino Raseinių savivaldybės teritorijoje vartotojams ,kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

  • vartotojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,94 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2022 m. vasario 1 d.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis paskaičiuojamas kasmet iki vasario 1 d.

Informacija atnaujinta 2023-02-02, 13:52:08