Civilinė sauga

   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.1-70 patvirtintos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinės rekomendacijos.
       Visiems ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr.1-134 (Žin., 2010, Nr.46-2236; 2012, Nr.16-733) patvirtintus Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrąvadovaujantis šiomis rekomendacijomis turi parengti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1-189 patvirtintos Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijos.

      Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1-179

  

  • Raseinių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
Informacija atnaujinta 2023-03-22, 10:42:00