Civilinė sauga

Civilinės saugos sistema

Civilinės saugos sistemos tikslai yra:

 • užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą;
 • padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką;
 • užtikrinti optimalų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų materialinių išteklių panaudojimą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
 • rengti visuomenę praktiniams veiksmams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jos iniciatyvą civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.

Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
 • Nacionalinis krizių valdymo centras;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos;
 • Kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
 • Savivaldybių ekstremalių situacijų operacijų centrai;
 • Savivaldybių institucijos ir įstaigos;
 • Ūkio subjektai, kitos įstaigos;
 • Civilinės saugos sistemos pajėgos.

  

 
Informacija atnaujinta 2024-03-05, 16:21:59