Būtina žinoti
 INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄ OBJEKTĄ

   Informuojame, kad UAB „Agrochema“ Viduklės elevatorius (1) (Virgainių k., Viduklės sen., Raseinių sav.) yra įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre (žemesniojo lygio pavojingųjų objektų sąraše) ir jam suteiktas identifikavimo kodas 10025732. 

1. Veiklos vykdytojas: UAB „Agrochema“, Jonalaukio k. Ruklos sen., 55296 Jonavos r., į.k. 110548779;
2. Pavojingo objekto tikslus adresas: UAB „Agrochema“ Viduklės elevatorius (1), Virgainių k., Viduklės sen., LT-60356 Raseinių r.;
3. Pavojingam objektui vadovauja UAB „Agrochema“ gamybos vadovo pavaduotojas Eugenijus Pranevičius (tel. 8 610  26 854);
4. Pavojingo objekto veiklos rūšys: Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba, grūdų ir pašarų didmeninė prekyba, sandėliavimas ir saugojimas;
5. Pavojingų medžiagų kiekis pavojingame objekte siekia pirmąjį kvalifikacinį kiekį (Amonio salietra iki 4900 t.).
6. Amonio salietra (amonio nitratas) klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Oksiduojančiosios kietos medžiagos Kat. 3, akių dirginimas Kat. 2. Pavojingumo frazės: H272 - Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
7. Įvykus avarijai, specialiąsias tarnybas ir šalia esančios bendroves, UAB „Agrochema“ Viduklės elevatorius (1) informuoja mobiliuoju ryšiu, įjungia sireną, nuolatos dalinasi informacija apie esančią situaciją;
8. Sprogimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sprogimo bangos daromo poveikio, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais;
9. Informaciją apie paskutinio planinio patikrinimo datą Viduklės agrocentre galite rasti internetiniame puslapyje.

Gamybos vadovo pavaduotojas Eugenijus Pranevičius


 

        Ugnis - mūsų draugas ir priešas: 


        Leidinys „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ »
 
        Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pranešimas »
 


Perspėjimo pranešimus galite gauti telefonu

   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas projektą „Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas", įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, užtikrinančią gyventojų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. Todėl jau spalio 17 d. perspėjimo ir informavimo sistemos techninio patikrinimo metu, po elektros sirenų įjungimo, gyventojai bus informuojami ne tik per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, regioninius transliuotojus, bet ir trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija. 
   Jeigu pageidaujate visada gauti perspėjimo pranešimus apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas telefono žinutėmis, jums reikia nustatyti savo telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui. Žiūrėti: korinio transliavimo aktyvavimo mobiliuosiuose telefonuose atmintinė.
   Daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje adresu http://www.vpgt.lt, paspaudus ant žemiau esančios nuorodos:

 

PRIMENAME, KAD ŠI PASLAUGA GYVENTOJAMS YRA NEMOKAMA


Ką žmonės turėtų žinoti, radę sprogmenį arba daiktą, panašų į sprogmenį

   Lietuvos Respublikos teritorija dar ir šiandieną yra užteršta nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų bei Sovietų okupacijos likusiais sprogmenimis. Nuo to laikotarpio žemėje liko daug nesprogusių užtaisų - granatų, minų, artilerijos sviedinių, aviacinių bombų ir įvairaus kalibro šovinių. Sprogmenys dažniausiai randami vykdant žemės ūkio, kasinėjimo darbus, griaunant senus pastatus, pavasarį jie kartu su įšalu iškeliami į žemės paviršių. Kiekviename sprogmenyje gali būti nuo kelių šimtų gramų iki kelių dešimčių kilogramų sprogstamųjų medžiagų. Šie mirtini užtaisai nuo ilgo buvimo žemėje surūdijo, jų saugikliai  nesaugūs, todėl neatsargus elgesys su tokiais sprogmenimis gali baigtis labai skaudžiai.
   Per 2013 m. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono standartinių sprogmenų neutralizavimo būrys Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje atliko 31 sprogmenų nukenksminimo operaciją, sunaikino 39 sprogmenis. Tokie radiniai yra labai pavojingi, todėl reikia žinoti, ką reikia daryti radus tokį sprogmenį ar daiktą, panašų į sprogmenį. Keletas patarimų:

  • Nelieskite įtartino daikto ar sprogmens. Negabenkite jo į policiją. Neperkelkite į kitą vietą, nes tai kelia pavojų tiek jums, tiek aplinkiniams.
  • Nedelsdami skambinkite Bendruoju pagalbos telefonu 112. Praneškite apie tai, tiksliai nurodant įtartino daikto ar sprogmens buvimo vietą, apibūdinkite jį.
  • Pasistenkitekad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys arba pavojingoje teritorijoje jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu.
  • Būtinai sulaukite pareigūnų. Jie įvertins situaciją, užtikrins saugumą ir priims sprendimus, kaip su tuo sprogmeniu elgtis, kad nekiltų pavojus aplinkiniams.

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius perspėja civilius gyventojus, kad radus daiktą, panašų į sprogmenį, reikia elgtis labai atsakingai - jo nejudinti, neliesti ir jokiu būdu neardyti. Įtartino radinio vietą reikia pažymėti, įspėti aplinkinius, paskambinti Bendruoju pagalbos telefonu 112. 
   Jei sprogmenys rasti savivaldybės ūkio subjektų, įmonių, įstaigų, organizacijų teritorijose ar pastatuose, tai šių objektų atsakingi asmenys, paskirti atsakingais už civilinę saugą, taip pat privalo informuoti ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių, tel. (0 428) 70 526, el. paštu [email protected]

   Ištisinio užterštumo sprogmenimis žemėlapis. Plačiau apie tai http://www.sprogmenys.lt

 

Informacija atnaujinta 2024-02-24, 21:42:06