Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra

  • Titulinis
  • Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra

DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMAS

   Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82-4.85 straipsniai.

   Daugiabučiams namams valdyti, naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tokias valdymo formas:

  • Steigti daugiabučio namo savininkų bendriją (DNSB), išsirinkti valdymo organus, pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą;
  • Sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą;
  • Pasirinkti administratorių, kuris rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą. Administratorių skiria savivaldybė. 
 


   Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Valdą Butrimą, 115 kab., V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, tel. (8 428) 41 559, el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2021-09-27, 16:38:16